Kế hoạch thực tập Sinh học đại cương 2

Kế hoạch thực tập Sinh học đại cương 2

THÔNG BÁO

Kế hoạch thực tập SHĐC 2 (BIO00082)

  

Thời gian bắt đầu: tuần lễ 06/3/2023, kết thúc sau 9 tuần học và 1 tuần thi.

 

Thời gian học trong tuần:

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

07h20 – 09h20

Ca 1

Ca 5

Ca 9

09h30 – 11h30

Ca 2

Ca 6

Ca 10

12h30 – 14h30

Ca 3

Ca 7

 

14h40 – 16h40

Ca 4

Ca 8

 

 

Nội dung học: giáo trình Thực tập Sinh học đại cương 2 (mua tại Phòng giáo trình Linh trung).

 

Lý thuyết thực tập: Sáng chủ nhật ngày 05/3/2023 – từ 8:00 đến 11:00, tại Hội trường B.

 

Phụ trách giảng dạy: Giảng viên các PTN thuộc Khoa Sinh học – CNSH

 

Địa điểm: PTN. Sinh học đại cương A104 (Dãy A – Linh trung)

Sinh viên cần chuẩn bị:

  • 1 tấm ảnh chụp 2×3 dán vào phiếu theo dõi học tập
  • 1 cuốn giáo trình mới
  • Áo blouse

Kênh thông báo thực tập: https://qr.page/g/3TRqoTFvrlO

Hoặc https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NIbwvrDocitWUkgLkGU7s0WziumBrEhDMGVf_mZETEA/edit?usp=sharing

Chú ý:

  • Mỗi ca học, phòng thí nghiệm chỉ nhận tối đa 40 SV, theo danh sách của P. Đào tạo. Những ca học chưa đủ số lượng thì PTN sẽ bổ sung thêm những SV khóa trước có đăng ký học lại.
  • SV vắng học từ 2 buổi trở lên sẽ bị cấm thi.
  • Đi học thực tập đúng giờ. Trễ quá 15 phút sẽ không được tham gia học thực tập

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15/02/2023

 

   

Trưởng thực tập

   

 

Phan Ngô Hoang