Kết quả đánh giá AUN chương trình cử nhân Cử nhân Công nghệ Sinh học

Kết quả đánh giá AUN chương trình cử nhân Cử nhân Công nghệ Sinh học

Vào tháng 9/2019 vừa qua đã diễn ra đợt đánh giá AUN-QA  của Chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM.

Kết quả đánh giá đạt được mức “Adequate as Expected” (tương đương mức điểm 4/7), trong đó có 3 tiêu chuẩn được đánh giá mức điểm “5” là: cấu trúc chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học, và chất lượng giảng viên. Các tiêu chuẩn còn lại đều đạt mức “4”.

Kết quả đã khẳng định sự nỗ lực của giảng viên, sinh viên, cán bộ nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý, góp phần khẳng định thương hiệu của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hình ảnh tại Lễ bế mạc đợt đánh giá AUN-QA lần thứ 18

Tin HCMUS.