Kết quả học bổng Vallet năm 2022

Kết quả học bổng Vallet năm 2022

THÔNG BÁO

Kết quả học bổng Vallet 2022

Căn cứ vào kết quả xét trao Học bổng Vallet năm 2022 của Ban điều hành Quỹ Học bổng Vallet – Khu vực phía Nam, nhà trường thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng như sau: 

STT MSSV Họ và tên
1 19125001 Chu Đức An
2 19110035 Lê Hoàng Bảo
3 20180218 Trần Minh Cảnh
4 20120081 Nguyễn Mậu Trọng Hiếu
5 19110001 Nguyễn Tiến Hoàng
6 19110319 Lê Huy Hoàng
7 19120250 Phạm Tiến Khải
8 19110002 Nguyễn Hoàng Khang
9 20127045 Võ Đình Khôi
10 19130182 Nguyễn Vũ Linh
11 18110010 Trần Minh Nguyên
12 20110003 Nguyễn Bá Khôi Nguyên
13 19110017 Nguyễn Đắc Khôi Nguyên
14 20110012 Nguyễn Minh Ánh Nguyệt
15 18130115 Nguyễn Thanh Phước
16 19180008 Lê Phương
17 19110419 Võ Minh Quân
18 19140073 Nguyễn Minh Quân
19 19110160 Đỗ Hữu Quân
20 18130005 Nguyễn Thị Như Quỳnh
21 20147093 Lê Minh Tâm
22 19125034 Cao Thiên Trí
23 20110004 Nguyễn Mạc Nam Trung
24 19140100 Hồ Nhật Uyên
25 19120156 Nguyễn Thị Hiền Vi
26 18110029 Đỗ Hoàng Việt
27 20140011 Phạm Tường Vy
28 18140097 Đoàn Châu Thành Vinh