Khảo sát ý kiến chương trình tập huấn tân sinh viên 2018

Khảo sát ý kiến chương trình tập huấn tân sinh viên 2018

KHẢO SÁT Ý KIẾN CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TÂN SINH VIÊN 2018

 

       Nhằm tổng hợp, đánh giá, phân tích báo cáo kết quả Chương trình tập huấn và cải tiến nội dung chương trình tập huấn, Trung tâm Nghiên cứu cải tiếng phương pháp dạy và học đại học (Trung tâm CEE) yêu cầu các bạn tân sinh viên 2018 đã tham dự Chương trình tập huấn tân sinh viên năm 2018 do Trung tâm CEE tổ chức vào ngày 26/8/2018 (Chủ nhật) tham gia khảo sát ý kiến theo đường link:

https://goo.gl/forms/ARkLfHnWu0ve69FF3 

     Thời gian tham gia khảo sát: từ 09g00, ngày 27/8/2018 đến 17g00, ngày 02/9/2018