Khóa tập huấn Giảng viên nguồn về Chương trình Công dân tích cực hướng đến Doanh nghiệp xã hội

Khóa tập huấn Giảng viên nguồn về Chương trình Công dân tích cực hướng đến Doanh nghiệp xã hội

Trong 04 ngày cuối tuần qua (05 – 08/03/2020), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM đã đăng cai tổ chức khóa tập huấn Giảng viên nguồn về Chương trình Công dân tích cực hướng đến Doanh nghiệp xã hội, trong khuổn khổ hợp tác của Hội Đồng Anh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khóa học có 42 học viên của khóa học là các giảng viên, chuyên viên đến từ các trường Đại học trong TP. Hồ Chí Minh. Tất cả học viên và đội ngũ tổ chức, điều phối viên đều là người Việt Nam.

Các học viên hoàn thành khoá tập huấn sẽ:

+ Được truyền cảm hứng và kiến thức về Sáng tạo Xã hội và Tinh thần Doanh nhân Xã hội bằng phương pháp học tập thông qua trải nghiệm, để có thể lồng ghép vào bài giảng.

+ Được trang bị kỹ năng điều phối, sử dụng bộ công cụ của chương trình Công dân tích cực Doanh nghiệp xã hội (Active Citizen Social Enterprise Toolkit) để xây dựng các chương trình tập huấn cho sinh viên nhằm hỗ trợ hiệu quả sinh viên trong việc xây dựng các dự án khởi nghiệp Doanh nghiệp Xã hội.

+ Được nhận chứng chỉ tập huấn viên (facilitators) của Hội đồng Anh, tham gia mạng lưới tập huấn viên của Hội đồng Anh và Bộ giáo dục và Đào tạo để triển khai lan tỏa tại đơn vị đang công tác và các đơn vị khác.

Trong quá trình diễn ra khóa học, Nhà Trường đã đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bao gồm khai báo dịch tễ của tất cả học viên và đội ngũ tổ chức, kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi học viên vào lớp của Khóa tập huấn.

Khóa học đã diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các học viên về công tác tổ chức và nội dung học tập.

 

Một số hình ảnh của khóa học: