KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT THÍ ĐIỂM MỞ NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LÝ ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC

KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT THÍ ĐIỂM MỞ NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LÝ ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC

Theo Quyết định số 822/QĐ-ĐHQG ngày 19/7/2022, ĐHQG TP.HCM giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức đào tạo thí điểm trình độ đại học ngành “Công nghệ vật lý điện tử và tin học”. Chương trình bắt đầu tuyển sinh từ khóa tuyển 2022 với các thông tin sau:

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 50
  • Hình thức xét tuyển: Sau khi thí sinh trúng tuyển ngành Vật lý học và hoàn tất thủ tục nhập học, Khoa sẽ thông báo xét vào ngành Công nghệ vật lý điện tử và tin học.
  • Tổ hợp môn xét tuyển: A00 -Toán học, Vật lý, Hóa học; A01 – Toán học, Vật lý, Tiếng Anh; D90 – Toán học, Khoa học tự  nhiên, Tiếng Anh

Công nghệ Vật lý Điện tử và Tin học là ngành khoa học liên ngành kết hợp giữa Vật lý, điện tử và khoa học máy tính. Người học được đào tạo các kiến thức về khoa học cơ bản, Vật lý, điện tử, các phần mềm, các thuật toán máy tính, … để ứng dụng vào việc chế tạo linh kiện điện tử bán dẫn, thiết kế hệ thống điện tử ứng dụng, phát triển các phần mềm ứng dụng và khoa học tính toán trên máy tính thông qua các cơ chế kết nối, vận hành và truyền thông dữ liệu. Cử nhân ngành Công nghệ Vật lý Điện tử và Tin học có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực liên quan đến Vật lý, điện tử và máy tính. Người học có thể làm việc trong các lĩnh vực công nghệ chế tạo linh kiện, vật liệu bán dẫn, từ các việc thiết kế các hệ thống đơn lẻ cho đến việc tích hợp các hệ thống trong nhiều ứng dụng đo lường và xử lý tín hiệu, lập trình các hệ thống nhúng. Người học cũng có thể phát triển các phần mềm, các ứng dụng về website; hoặc xây dựng các ứng dụng trên điện thoại di động cho các hệ thống điều khiển, các ứng dụng về internet kết nối vạn vật (IoT), phát triển ứng dụng tích hợp các thuật toán máy học và trí tuệ nhân tạo, hoặc phát triển các ứng dụng về khoa học tính toán liên ngành. Các hướng chính bao gồm:

  • Công nghệ chế tạo linh kiện điện tử bán dẫn
  • Công nghệ điện tử ứng dụng
  • Công nghệ máy tính và khoa học tính toán.