KỲ HỌP THỨ 10 CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG KHÓA I

KỲ HỌP THỨ 10 CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG KHÓA I
Vào chiều ngày 23.12.2022, Hội đồng Trường đã có kỳ họp thứ 10 tại trụ sở của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT Vietnam Corporation) – Khu Công nghệ Cao TP. HCM.
Mở đầu chương trình Hội nghị, PGS.TS Trần Cao Vinh – Chủ tịch Hội đồng Trường đã có phát biểu khai mạc, trong đó nhấn mạnh kỳ họp lần này sẽ thảo luận những nội dung quan trọng, liên quan đến đánh giá các công tác đã thực hiện sau 02 năm triển khai Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023, đồng thời đóng góp cho Đề án đổi mới thu nhập tại trường.
Tiếp theo đó, PGS.TS Trần Lê Quan – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường – Hiệu trưởng đã có phần báo cáo tổng kết năm 2022, trong đó phân tích một số thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của trường trong năm đầu tiên đổi mới cơ chế hoạt động, nhiều chỉ tiêu đã đạt nhưng cũng còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt tiến độ.
“Trọng tâm của năm 2023 sẽ là các công tác chuyển đổi số, cải tiến thu nhập cho viên chức – người lao động, phát triển các chương trình đào tạo đặc thù như song ngành, chương trình liên ngành và chất lượng cao tiếng anh; nâng cao sức khỏe tinh thần cho sinh viên; các hoạt động kết nối cộng đồng cựu sinh viên và các hoạt động phát triển nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất” – PGS.TS Trần Lê Quan chia sẻ.
Kỳ họp này cũng là lần đầu tiên Hội đồng trường thành lập Ban Kiểm soát để giám sát và có góc nhìn khách quan, phản biện các hoạt động của Hội đồng trường. Đại diện Ban Kiểm soát, TS. Đinh Bá Tiến (Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin) cũng đã có những góp ý cụ thể liên quan đến các phân tích đánh giá đối với các chỉ tiêu chưa hoàn thành, đồng thời đề xuất cập nhật, điều chỉnh các mục tiêu của chiến lược. “Hội đồng trường cần có thêm những cơ sở phân tích với số liệu cụ thể hơn để làm căn cứ ra quyết định mang tính khả thi, đồng thời đánh giá các rủi ro về nguồn lực trong quá trình thực hiện”, TS. Tiến chia sẻ.
 
Tham gia ý kiến đóng góp thảo luận, GS.TS. Trần Linh Thước – Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường cũng bày tỏ sự băn khoăn về những khó khăn mà Nhà trường đang phải đối mặt, đặc biệt là vấn đề tài chính. Theo GS.TS. Trần Linh Thước, Hội đồng trường cần thông qua một dự toán cụ thể đối với các nguồn thu ngoài ngân sách, đồng thời đưa ra các dự báo để tập trung nguồn lực hiệu quả hơn.
Hội đồng Trường cũng đã bỏ phiếu thông qua báo cáo tổng kết năm 2022 và đánh giá kết quả hoạt động của Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng. Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có chuyến thăm và làm việc tại công ty HPT.