Kỳ họp thứ IV, Hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Kỳ họp thứ IV, Hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Sáng ngày 28/04/2021, PGS.TS Trần Cao Vinh – Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã chủ trì kỳ họp thứ IV, Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Phiên họp có sự tham dự của PGS.TS Vũ Hải Quân – Ủy viên BCH TW Đảng, Giám đốc ĐHQG-HCM cùng các thành viên trong hội đồng. 

Phiên họp đã nhận định sự ảnh hưởng của bổi cảnh quốc tế và trong nước đến hoạt động giáo dục đại học nói chung và của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM nói riêng. Hội đồng đã thông qua Dự thảo Kế hoạch Chiến lược Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030. 

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

 Tin HCMUS