Kỳ thi ICPC Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 2019

Kỳ thi ICPC Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 2019

Ngày 5 tháng 10 năm 2019, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã diễn ra kỳ thi ICPC 2019. Kỳ thi cấp Trường có sự tranh tài từ 44 đội thi gồm 132 thí sinh.

Kỳ thi nhằm mục đích phát hiện các thí sinh tài năng trong lĩnh vực máy tính từ đó bồi dưỡng, phát triển sự sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và sự đổi mới trong cách xây dựng các chương trình phần mềm mới. Bên cạnh đó, các thí sinh xuất sắc của kỳ thi sẽ được lựa chọn để tham gia các đội dự thi Kỳ thi lập trình ICPC năm 2019 cấp quốc gia, quốc tế. 

Kết quả chung cuộc, 3 đội tuyển dưới đây đã xuất sắc dẫn đầu cuộc thi:

– Đội “HCMUS-WUAPWAL” gồm các sinh viên khóa 19 của fit@hcmus: Thái Xuân Đăng (CNTN19), Lê Duy Thức (CNTN19), Hồ Thị Ngọc Phượng (APCS19) –

– Đội “HCMUS-Ascension” gồm các sinh viên khóa 18 của fit@hcmus: Hoàng Xuân Nhật (APCS18), Nguyễn E Rô (APCS18), Đoàn Phú Đức (CNTN18)

– Đội “HCMUS-Dopamine” gồm các sinh viên khóa 16 và 17 của fit@hcmus: Trần Quốc Cường (CNTN16), Nguyễn Hy Hoài Lâm (CNTN17), Hồ Nguyễn Hải Tuấn (CNTN17)

Tin HCMUS