Lấy ý kiến danh sách đề nghị bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022”

Lấy ý kiến danh sách đề nghị bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022”

ĐHQG-HCM niêm yết công khai và lấy ý kiến về danh sách đề nghị bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022” bao gồm 03 cá nhân sau:

  1. PGS.TS. Lê Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Bách khoa.
  2. TS. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Bộ môn ứng dụng Tin học, Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
  3. PTS.TSBS. Phạm Anh Vũ Thụy, Trưởng phòng, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Y.

Thông báo này được đăng tải trên trang web của ĐHQG-HCM và được niêm yết tại các đơn vị thành viên và trực thuộc để toàn thể viên chức và người lao động trong toàn ĐHQG-HCM đóng góp ý kiến trong 05 ngày làm việc (kể từ ngày 29/8/2022 đến hết ngày 05/9/2022).