LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA JEJU, HÀN QUỐC

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA JEJU, HÀN QUỐC

Ngày 2/2 vừa qua, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã ký kết biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Quốc gia Jeju, Hàn Quốc về nhóm ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học và Tài nguyên Thực vật – Môi trường nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ nhau trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và hỗ trợ các công nghệ mới tại Hàn Quốc.

Sau khi kết thúc nghi thức ký kết, GS. Yong Suk Chung (Đại học Quốc gia Jeju, Hàn Quốc) đã có buổi báo cáo chuyên đề “Plant Phenomics”. Giáo sư bày tỏ mong muốn được giao lưu, trao đổi cởi mở đề tài của mình với các đồng nghiệp cùng ngành, các nhà nghiên cứu khoa học và các người học quan tâm. Bên cạnh đó, Giáo sư cũng giới thiệu một số hướng nghiên cứu của lab và Viện Nghiên cứu nông nghiệp bền vững (JNU). Cuối buổi báo cáo là phần phỏng vấn các sinh viên/học viên cao học/NCS quan tâm đến hướng nghiên cứu và có mong muốn theo học tại lab của Giáo sư.