Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam

Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2019, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam. 

Thay mặt cho Lãnh đạo hai đơn vị: PGS.TS Trần Minh Triết – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và ông Đinh Công Minh – Giám đốc Hành chính và Nhân sự, Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác. 

Theo biên bản hợp tác, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong việc giới thiệu các chương trình thực tập, trao đổi sinh viên, áp dụng mô hình hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nghiên cứu – ứng dụng. Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam cũng cam kết sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin việc làm cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM sau tốt nghiệp. 

Tin HCMUS