LOÀI THỰC VẬT MỚI MANG TÊN HAI NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM

LOÀI THỰC VẬT MỚI MANG TÊN HAI NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM
Ceropegia vietnamensis Nguyen-Phi & Luu, một loài thuộc họ Trúc Đào (Apocynaceae), vừa được công bố là loài mới cho khoa học với mẫu chuẩn thu được tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Loài mới này (tên Việt là Lồng đèn Việt Nam) có hình thái ngoài giống với loài Ceropegia laotica Rodda & Meve, nhất là về màu sắc hoa. Điểm dễ nhận biết giữa 2 loài này là số lượng hoa ở mỗi phát hoa với 1–2 hoa ở C. laotica và 3–30 hoa ở C. vietnamensis.
Về sinh thái học, loài mới được tìm thấy mọc dưới tán rừng thưa ngập nước định kỳ ưu thế bởi các loài cây gỗ như Melaleuca cajuputi L. (Tràm nước), Dipterocarpus intricatus Dyer (Dầu lông), Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. (Dầu Trà beng) và xen lẫn với các loài dây leo khác như Dioscorea sp. (Khoai mài), Streptocaulon kleinii Wright & Arn. (Bạc căn), Tetracera scandens (L.) Merr. (Dây chiều), Stemona pierrei Gagnep. (Bách bộ).
Chi Ceropegia L. sensu stricto với số lượng hơn 200 loài phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ, Madagascar, Ả Rập, Quần đảo Canary, Phi Châu, Papua New Guinea và Bắc Úc. Chi này gồm nhiều loài có giá trị làm cảnh mà được trồng nhiều nơi trên thế giới. Với vùng phân bố hẹp và số lượng cá thể ít, loài Ceropegia vietnamensis được đề nghị cấp độ bảo tồn là Critically Endangered (CR) theo tiêu chuẩn Sách Đỏ của IUCN.
Bài báo do TS. Lưu Hồng Trường (Viện Sinh thái học Miền Nam), TS. Nguyễn Phi Ngà (Bộ môn Sinh thái- Sinh học Tiến hóa, Khoa Sinh học- Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM) và KS. Lê Văn Sơn (Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu) công bố trên Tạp chí Academia Journal of Biology Vol. 44 No. 4 (2022) ngày 29/12/2022: