Nghiên cứu đánh giá nguy hại cây xanh đô thị và một số đề xuất hợp tác liên ngành

Nghiên cứu đánh giá nguy hại cây xanh đô thị và một số đề xuất hợp tác liên ngành

Chiều ngày 23/07/2020, Câu lạc Bộ Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề: “Nghiên cứu đánh giá nguy hại cây xanh đô thị và một số đề xuất hợp tác liên ngành”. Chương trình diễn ra trong bối cảnh thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa, nhiều cây xanh đô thị bật gốc, gãy, đổ và gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản xã hội. 

Tại buổi sinh hoạt, TS. Nguyễn Thị Lan Thi, Khoa Sinh học & Công nghệ Sinh học đã trình bày nghiên cứu chi tiết về việc đánh giá những nguy hại từ cây xanh do các hoạt động sai lầm của con người trong đô thị; từ đó đưa ra những đề xuất liên ngành để quản lý cây xanh “thông minh” thông qua những ứng dụng theo dõi sức khỏe các loại cây.

TS. Đặng Hoài Trung, Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật cũng đóng góp quan điểm chuyên môn thông qua báo cáo “Khảo sát rễ cây bằng phương pháp GPR”. Theo TS Trung, hệ thống máy Radar thăm dò hệ rễ cây xanh sẽ hỗ trợ đánh giá chi tiết tình hình sức khỏe của cây.

Chương trình đã thu hút được sự quan tâm và thảo luận từ các thành viên của Câu lạc bộ. Nhiều quan điểm chuyên môn đã được đưa ra để đóng góp ý tưởng bảo vệ cây xanh đô thị thông minh./.

Một số hình ảnh khác tại buổi sinh hoạt:

Tin HCMUS.