Nhóm sinh viên khoa CNTT công bố tại tạp chí khoa học quốc tế uy tín được xếp hạng Q1 – Tạp chí Neural Computing and Applications

Nhóm sinh viên khoa CNTT công bố tại tạp chí khoa học quốc tế uy tín được xếp hạng Q1 – Tạp chí Neural Computing and Applications

CHÚC MỪNG NHÓM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN VỪA CÓ CÔNG BỐ KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ UY TÍN Q1

? Hai sinh viên Nguyễn Duy Khánh và Lê Minh Nhật của Chương trình Cử nhân Tài năng, Khoa Công nghệ Thông tin – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM), đã có bài báo được công bố tại Tạp chí Neural Computing and Applications (NXB Springer) về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và máy học. Đây là tạp chí khoa học quốc tế uy tín được xếp hạng Q1 trong danh mục ISI với hệ số ảnh hưởng IF cao 5.606. ?Bài báo mang tên “Global-local attention for emotion recognition” (tạm dịch: “Cơ chế tập trung tổng quan-cục bộ cho bài toán nhận diện cảm xúc”). ️

?Bài báo nhằm giải quyết bài toán nhận diện cảm xúc con người từ thông tin hình ảnh, trong đó tận dụng thông tin biểu cảm khuôn mặt để hỗ trợ trích xuất những vùng bối cảnh quan trọng trong việc dự đoán cảm xúc sử dụng cơ chế tập trung (attention mechanism). Bằng việc trích xuất và kết hợp một cách hiệu quả thông tin từ khuôn mặt và bối cảnh xung quanh, mô hình đề xuất đạt được kết quả tốt hơn so với các mô hình tốt nhất công bố trước đó (state-of-the-art), cả về mặt định tính và định lượng.

✨Công trình được sự hướng dẫn của GS.TS Lê Hoài Bắc – Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên và TS. Nguyễn Quang Anh – Bộ môn Khoa học máy tính, Đại học Liverpool (Anh), cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Tạp chí Neural Computing and Applications công bố các công trình khoa học liên quan đến các chủ đề như trí tuệ nhân tạo, máy học, và các hệ thống thông minh. Đây là tạp chí quốc tế có uy tín nên quá trình xét duyệt khắc khe và chặt chẽ. Đối với bài báo này, quá trình xét duyệt mất 1 năm, kể từ ngày nộp bài đến ngày chấp nhận đăng.

?Link bài báo khoa học: https://link.springer.com/article/10.1007/s00521-021-06778-x