PGS.TS Trần Cao Vinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2020-2025

PGS.TS Trần Cao Vinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2020, tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức Phiên họp thứ nhất Hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp có sự tham dự của PGS.TS Vũ Hải Quân – Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM cùng Ban Giám hiệu, các thành viên hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. 

Tại phiên họp, hội đồng đã bầu PGS.TS Trần Cao Vinh – Bí thư Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Việc thành lập và bầu Chủ tịch Hội đồng đã được nhà trường triển khai theo đúng Luật Giáo dục Đại học (Luật 34) và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/12/2019. Theo đó, Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường, chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực cho Trường, thực hiện giám sát các hoạt động của Trường, gắn Trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường theo quy định của pháp luật./.

Một số hình ảnh tại phiên họp thứ nhất hội đồng nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Tin HCMUS