Phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Sáng thứ Tư, lúc 8g00, ngày 06/01/2021, Hội đồng trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tiến hành kỳ họp lần thứ 2.

Với sự tham dự:

– Tất cả Thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐ ĐHQG ngày 13/10/2020 của Hội đồng Đại học Quốc TP. HCM)

– Các Trưởng Khoa, Viện trưởng Viện Tế bào gốc, các Trưởng Phòng chức năng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Buổi họp với các nội dung:

  1. Công bố Nghị quyết công nhận Hội đồng trường;
  2. Thông qua báo cáo tổng kết năm 2020 và các hoạt động trọng tâm năm 2021;
  3. Báo cáo tài chính năm 2020;
  4. Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch Chiến lược Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020;
  5. Đóng góp ý tưởng cho định hướng xây dựng KHCL 2021 – 2025;
  6. Các vấn đề cần trao đổi khác.

Các thành viên đã có nhiều đóng góp để định hướng xây dựng KHCL 2021 – 2025 cũng như các hoạt động trong Nhà Trường ngày càng tốt hơn, càng phát triển hơn.

 

Một số hình ảnh:

Các thành viên  Hội đồng trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM nhận Nghị quyết công nhận Hội đồng trường.

 

Các thành viên  Hội đồng trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM