Phòng Thông tin – Truyền thông

GIỚI THIỆU

322468865_846970143076228_8005922350195393644_n
Phó Trưởng phòng (phụ trách phòng):

ThS. Hoàng Thanh Tú

2487_NguyenNhat Tai (1)
Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Nhật Tài

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức điều hành, xây dựng, quản trị cổng thông tin, phát triển hệ thống mạng và công tác truyền thông của nhà trường.

1. Công tác truyền thông & quan hệ công chúng

 • Xây dựng kế hoạch hằng năm về công tác truyền thông của Trường. Triển khai thực hiện hoạt động giới thiệu, truyền bá thông tin về tất cả các mặt hoạt động của Nhà trường đến với toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên (truyền thông nội bộ), đồng thời giới thiệu, truyền bá thông tin của Trường đến với các đối tác bên ngoài và công chúng rộng rãi (truyền thông đối ngoại) thông qua website của Trường, fanpage và các trang thông tin chuyên đề khác.
 • Chuẩn bị các sản phẩm truyền thông chính bao gồm: quà lưu niệm, tài liệu, tin tức, hình ảnh, video, phim giới thiệu về Trường, khoa, ngành/chuyên ngành đào tạo…; các ấn phẩm phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh của trường trên website Trường.
 • Đầu mối liên hệ và tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động xử lý khủng hoảng truyền thông nhằm hạn chế những thiệt hại về uy tín, thương hiệu cũng như vị thế nhà trường.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai việc thiết lập, phát triển các mối quan hệ công chúng để quảng bá giới thiệu về hoạt động, thành tựu và sản phẩm đào tạo, các dịch vụ khác nhau của nhà trường. Hợp tác với các doanh nghiệp thực hiện triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo theo nhu cầu xã hội, các khóa học nâng cao, các chuyên đề ngắn hạn, dài hạn theo nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Tham mưu Hiệu trưởng công tác tổ chức, quản lý các hoạt động gắn kết và hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp trong nước, phụ trách công tác vận động tài trợ của các doanh nghiệp; đầu mối và phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong nhà trường trong việc tìm kiếm, thiết lập và xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp có tiềm năng tài trợ để xúc tiến các hoạt động tài trợ về hiện kim, vật chất, trang thiết bị học tập và đời sống phục vụ cho chiến lược phát triển của nhà trường.
 • Đầu mối tổ chức và phối hợp với phòng Công tác sinh viên, phòng Đào tạo, Khoa và các đơn vị liên quan tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh; công tác tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hằng năm.

2. Công tác cựu sinh viên

 • Tham mưu Hiệu trưởng về công tác cựu sinh viên. Phối hợp các đơn vị liên quan trong việc tập hợp thông tin dữ liệu cựu sinh viên để triển khai các hoạt động trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giới thiệu các ngành nghề; xây dựng và khai thác dữ liệu các cá nhân, tập thể cựu sinh viên thành đạt và dữ liệu từ câu lạc bộ cựu sinh viên.
 • Quản lý toàn diện dữ liệu thông tin cựu sinh viên, đề xuất sự hỗ trợ từ phía cựu sinh viên cho các hoạt động liên quan đến công tác sinh viên của trường.

3. Công tác quản trị hạ tầng mạng truyền thông và dịch vụ mạng

 • Quản lý và phát triển hạ tầng và dịch vụ mạng; thống nhất quản lý hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu, và quản lý trong trường như: cổng thông tin điện tử của nhà trường; quản lý hệ thống phần mềm quản lý; quản trị hệ thống tên miền; quản trị và phát triển thư viện tài nguyên số; hệ thống tổng đài điện thoại IP; hệ thống thư điện tử; tư vấn và lập kế hoạch hoạt động, điều hành và tập huấn về công nghệ thông tin.
 • Xây dựng các quy định về kết nối mạng, trao đổi dữ liệu trong hệ thống mạng của nhà trường. Duy trì và hỗ trợ hệ thống mạng giữa các Khoa, các đơn vị có kết nối trong Trường. Quản lý và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trong việc phát triển và khai thác hệ thống mạng. Xây dựng quy định về quản lý người dùng mạng của Trường, hỗ trợ người dùng mạng khai thác có hiệu quả các tài nguyên mạng.
 • Tìm hiểu các tiêu chuẩn, công nghệ tổ chức và khai thác cơ sở dữ liệu học thuật để nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ; hỗ trợ các đơn vị trong việc tổ chức mạng lưới cơ sở dữ liệu học thuật, phát triển thư viện tài nguyên số theo đúng chuẩn thống nhất của Đại học Quốc gia TP.HCM.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trường.
Các quy trình làm việc của phòng TT-TT

Về việc quản lý hệ thống thư điện tử

Khi các đơn vị trong trường có nhu cầu cấp tên miền tên đơnvị.hcmus.edu.vn và tài nguyên mạng (hostting) trong Trường thực hiện theo Trình tự:

– Bước 1: Đơn vị gửi giấy đề nghị qua địa chỉ email: thongtintruyenthong@hcmus.edu.vn. Phòng Thông tin -Truyền thông sẽ phản hồi thông tin cho đơn vị cho người chịu trách nhiệm liên hệ qua email, điện thoại.

– Bước 2: Phòng TT-TT tiến hành cấp tên miền, và tài nguyên để chứa website của đơn vị. Đơn vị phải tự chịu trách nhiệm về nội dung trang web.

Về việc quản lý hệ thống tên miền và tài nguyên mạng

Khi các đơn vị trong trường có nhu cầu cấp tên miền tên đơnvị.hcmus.edu.vn và tài nguyên mạng (hostting) trong Trường thực hiện theo Trình tự:

– Bước 1: Đơn vị gửi giấy đề nghị qua địa chỉ email: thongtintruyenthong@hcmus.edu.vn. Phòng Thông tin -Truyền thông sẽ phản hồi thông tin cho đơn vị cho người chịu trách nhiệm liên hệ qua email, điện thoại.

– Bước 2: Phòng TT-TT tiến hành cấp tên miền, và tài nguyên để chứa website của đơn vị. Đơn vị phải tự chịu trách nhiệm về nội dung trang web.

Về việc quản lý hệ thống mạng internet và mạng không dây (wifi)

Về việc quản lý hệ thống mạng internet và mạng không dây (wifi)

Về việc quản lý hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ IP

Khi các đơn vị có nhu cầu cấp số điện thoại nội bộ thực hiện theo trình tự:

– Bước 1: Đơn vị gửi giấy đề nghị qua địa chỉ email thongtintruyenthong@hcmus.edu.vn. Phòng Thông tin -Truyền thông sẽ phản hồi thông tin cho đơn vị cho người chịu trách nhiệm liên hệ qua email, điện thoại.

– Bước 2: Phòng TT-TT tiến hành khảo sát; sau đó báo cho Phòng QTTB thực hiện việc đi dây điện thoại, Phòng TT-TT tiến hành cấu hình hệ thống.

Về việc bổ sung, phát triển ứng dụng Tin học hóa

Phòng TT-TT quản lý hệ thống Website Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; ban hành quy định chi tiết việc quản lý và cập nhật các thông tin, nội dung, hình thức các thông tin đăng tải trên Website Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Đối với các tin hoạt động của Trường, dựa trên lịch công tác của Trường và Phòng TT-TT chủ động liên hệ các đơn vị để chụp hình, lấy thông tin và đăng lên trang web hoặc fanpage của Trường.

Mọi thông tin gửi về Phòng TT-TT thongtintruyenthong@hcmus.edu.vn

Về việc quản lý hệ thống Website Trường

Phòng TT-TT quản lý hệ thống Website Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; ban hành quy định chi tiết việc quản lý và cập nhật các thông tin, nội dung, hình thức các thông tin đăng tải trên Website Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Đối với các tin hoạt động của Trường, dựa trên lịch công tác của Trường và Phòng TT-TT chủ động liên hệ các đơn vị để chụp hình, lấy thông tin và đăng lên trang web hoặc fanpage của Trường.

Mọi thông tin gửi về Phòng TT-TT thongtintruyenthong@hcmus.edu.vn

Về công tác truyền thông

Về xử lý khủng hoảng truyền thông

Về việc cung cấp thông tin ba công khai

Phòng TT-TT là đầu mối liên hệ và tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động cung cấp dữ liệu ba công khai lên trang web Trường.

Bước 1: Các đơn vị có liên quan (Phòng Đào Tạo, Phòng Đào Tạo Sau Đại Học, Phòng Khảo Thí và Đảm bảo Chất Lượng, Phòng Quản Trị Thiết Bị, Phòng Kế hoạch – Tài chính và Phòng Tổ chức – Hành chính) cung cấp các thông tin ba công khai theo quy định Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT  ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qua email Phòng TT-TT.

Bước 2: Phòng TT-TT cập nhập lên trang web Trường trước ngày 10/01 hàng năm .

Bước 3: Phòng TT-TT cập nhập lên trang web đề án tuyển sinh trước 01/04 hàng năm.

BÀI VIẾT KHÁC

 • All
 • Bản tin
 • Biểu mẫu
 • Tin hoạt động

LỄ VINH DANH NHÀ GIÁO ĐƯỢC BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

Rất vinh dự cho Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM trong năm 2023 có bốn nhà giáo được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN 15, KHÓA I, NHIỆM KỲ 2020-2025

Sáng ngày 26/01/2024, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị Hội đồng trường Lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ – Quận 5.

SỰ KIỆN THAM QUAN, TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM NĂM 2024 (Lần thứ 2)

Chuỗi sự kiện thú vị và bổ ích đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM vào ngày 27, 28/01/2024!

SỰ KIỆN THAM QUAN, TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM đã vui mừng đón tiếp quý thầy cô và đoàn học sinh từ Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp và Trường THPT Bàu Bàng, Bình Dương đến tham quan, tư vấn hướng nghiệp tại cơ sở 2 – Khu đô thị ĐHQG

Biểu mẫu – Phòng Thông tin – Truyền thông

Các văn bản – biểu mẫu theo quy định do Phòng Thông tin – Truyền thông cung cấp.

Hội thảo về Xạ trị proton: Ý nghĩa Y khoa và Giải pháp Kỹ thuật

Xạ trị bằng chùm proton đang là khuynh hướng phát triển của kỹ thuật xạ trị trên thế giới vì lợi ích rõ rệt cho bệnh nhân ung thư. Do đó hội thảo về Xạ trị proton là rất phù hợp và cần thiết cho sinh viên Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật và Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu.

HỌP MẶT TRI ÂN THẦY CÔ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 2023

Ngày 18/12/2023, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM tổ chức buổi họp mặt tri ân những những thầy cô hưởng chế độ hưu trí 6 tháng cuối năm 2023

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG VÀ CÔNG NGHỆ XANH 2023 – SEGT 2023

  Nối tiếp thành công của các hội nghị SEGT 2018 (Malaysia) và SEGT 2019 (Thái Lan), Hội nghị Quốc tế về Năng lượng bền vững và Công nghệ xanh...