Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các Khoa, Phòng Chức năng

Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các Khoa, Phòng Chức năng

 Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM ban hành các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Khoa, Phòng chức năng. 


A. Quyết định bổ nhiệm Trưởng các Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường.

* BỔ NHIỆM LẠI

 1. PGS.TS Lê Vũ Tuấn Hùng giữ chức vụ Trưởng khoa Vật Lý – VLKT theo quyết định 1052/QĐ-KHTN ngày 22/6/2018.
 2. PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức vụ Trưởng khoa Hóa Học theo quyết định 1053/QĐ-KHTN ngày 22/6/2018.
 3. TS Nguyễn Trí Nhân giữ chức vụ Trưởng khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học theo quyết định 1054/QĐ-KHTN ngày 22/6/2018.
 4. PGS.TS Tô Thị Hiền giữ chức vụ Trưởng khoa Môi Trường theo quyết định 1056/QĐ-KHTN ngày 22/6/2018.
 5. TS Huỳnh Hữu Thuận giữ chức vụ Trưởng khoa Điện tử Viễn Thông theo quyết định 1057/QĐ-KHTN ngày 22/6/2018.
 6. ThS Nguyễn Văn Thái giữ chức vụ Trưởng bộ môn Giáo Dục Thể Chất theo quyết định 1060/QĐ-KHTN ngày 22/6/2018. 

* BỔ NHIỆM MỚI

 1. TS. Huỳnh Quang Vũ giữ chức vụ Trưởng khoa Toán-Tin học theo quyết định 1051/QĐ-KHTN ngày 22/6/2018.
 2. TS Đinh Bá Tiến giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ Thông tin theo quyết định 1055/QĐ-KHTN ngày 22/6/2018.
 3.  PGS. TS Trần Thị Thanh Vân giữ chức vụ Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu theo quyết định 1058/QĐ-KHTN ngày 22/6/2018.
 4. PGS. TS Phạm Trung Hiếu giữ chức vụ Trưởng khoa Điạ Chất theo quyết định 1059/QĐ-KHTN ngày 22/6/2018.

Tất cả quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

 

B. Quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Phòng chức năng của Trường

 * BỔ NHIỆM LẠI

 1. ThS Phan Ngô Hoang giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
 2. ThS Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
 3. ThS Trần Quốc Phong giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
 4. PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học.
 5. ThS Lê Văn Lai giữ chức vụ Phó trưởng phòng Đào tạo.
 6. ThS Phạm Nguyễn Thùy Dương giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên
 7. PGS.TS. Trần Văn Mẫn giữ chức vụ Trưởng phòng Khoa học Công nghệ.
 8. TS. Nguyễn Hoàng Chương giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ.
 9. TS. Trịnh Thanh Đèo giữ chức vụ Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
 10. ThS Nguyễn Thị Thùy Trang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
 11. Ông Nguyễn Hưng Nghiệp giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị Thiết bị.
 12. Th.S Phùng Lê Cang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản trị Thiết bị.
 13. ThS Lê Thị Nga giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản trị Thiết bị.
 14. Th.S Nguyễn Thị Cẩm Loan giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính.
 15. Ông Hoàng Văn Hiệp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính.
 16. PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Quản lý dự án.
 17. TS. Võ Hồng Hải giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Quản lý dự án.
 18. ThS Nguyễn Thị Huyền giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ.
 19. Th.S Trương Quan Thế giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ.
 20. Th.S Phùng Quán giữ chức vụ Trưởng phòng Thông tin – Truyền thông.
 21. Ông Lê Quang Viễn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thông tin – Truyền thông.
 22. ThS Vương Mỹ Trinh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thông tin – Truyền thông
 23. Th.S Dương Thúy Hương giữ chức vụ Giám đốc Thư viện.

* BỔ NHIỆM MỚI

 1. Ông Trần Vũ giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác Sinh viên
 2. ThS Nguyễn Thị Ngọc Hân giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên
 3. TS. Nguyễn Xuân Vinh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học.
 4. Th.S Phạm Thị Thuận giữ chức vụ Phó trưởng phòng Đào tạo.
 5. Ông Lương Minh Hòa giữ chức vụ Phó Giám đốc Thư viện.