Quyết định và Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Quyết định và Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

DANH SÁCH CÁC NHÀ GIÁO ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017 

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước)

 

TT Họ và tên ứng viên NTNS   Ngành  Quê quán Mã số GCN
53 Lê Văn Hiếu 19/11/1957 Nam Vật lý Hải Lăng, Quảng Trị 530 /GS
240 Hoàng Ngọc  Cường 15/03/1968 Nam Hóa học Nam Trực, Nam Định 4400 /PGS
243 Nguyễn Văn Đông 20/12/1971 Nam Hóa học Đại Lộc, Quảng Nam 4403 /PGS
264 Nguyễn Ánh Mai 06/02/1960 Nữ Hóa học Rạch Giá, Kiên Giang 4426 /PGS
267 Trần Văn Mẫn 13/6/1976 Nam Hóa học Phú Vang, Thừa Thiên Huế 4429 /PGS
271 Phạm Trần Nguyên Nguyên 11/5/1972 Nữ Hóa học Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 4433 /PGS
274 Hà Thúc Chí  Nhân 13/06/1981 Nam Hóa học Hương Trà, Thừa Thiên Huế 4436 /PGS
281 Lê Mỹ Loan  Phụng 27/10/1983 Nữ Hóa học Bình Thạnh, Tp.HCM 4443 /PGS
285 Tôn Thất  Quang 13/7/1974 Nam Hóa học Tp. Huế, Thừa Thiên Huế 4448 /PGS
288 Hoàng Thị Đông  Quỳ 28/12/1978 Nữ Hóa học Phong Điền, Thừa Thiên Huế 4451 /PGS
295 Lưu Thị Xuân  Thi 30/09/1973 Nữ Hóa học Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long 4459 /PGS
412 Phạm Trung Hiếu 19/04/1978 Nam Khoa học Trái đất Mỹ Lộc, Nam Định 4584 /PGS
626 Trần Thanh Hương 16/05/1975 Nữ Sinh học Mỹ Tú, Sóc Trăng 4815 /PGS
640 Quách Ngô Diễm Phương 01/10/1980 Nữ Sinh học Tuy Hòa, Phú Yên 4830 /PGS
713 Bùi Việt Hưng 01/06/1972 Nam Thủy lợi Tứ Kỳ, Hải Dương 4912 /PGS
842 Lê Công Hảo 09/06/1981 Nam Vật lý Châu Đốc, An Giang 5052 /PGS
847 Lê Vũ Tuấn Hùng 10/11/1971 Nam Vật lý Thanh Hà, Hải Dương 5057 /PGS
870 Huỳnh Văn Tuấn 08/05/1979 Nam Vật lý Gò Công Đông, Tiền Giang 5083 /PGS
874 Trần Thị Thanh Vân 15/06/1980 Nữ Vật lý Hoài Nhơn, Bình Định 5087 /PGS

 

Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017 kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 05/3/2018 (download tại đây)