Sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần thứ 16, chủ đề: “Phụ phẩm thủy sản: cơ hội, thách thức và kiến nghị”

Sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần thứ 16, chủ đề: “Phụ phẩm thủy sản: cơ hội, thách thức và kiến nghị”

Chiều ngày 15/08/2019, Câu lạc bộ Nhà Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn lần thứ 16, chủ đề “Phụ phẩm thủy sản: cơ hội, thách thức và kiến nghị”.

Buổi sinh hoạt có sự tham gia GS.TS Trần Linh Thước – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cùng các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ của Trường. 

Theo KS. Phan Thanh Lộc – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Nam Food, hàng năm Việt Nam có hơn 1.000.000 tấn phụ phẩm thủy sản. Hiện nay có 2 nhóm sản xuất ngành phụ phẩm tại Việt Nam là các hộ gia đình nhỏ lẻ với công nghệ đơn sơ và các tập đoàn phụ phẩm. Đây là ngành công nghiệp tiềm năng, nếu đầu tư công nghệ hợp lý và thương mại hóa thành công phụ phẩm này có thể có hàng tỷ USD giá trị tăng thêm. Từ đó, kỹ sư Lộc đã trình bày tóm tắt những cơ hội, thách thức, đưa ra các kiến nghị cụ thể nhằm góp phần thúc đẩy phát triển ngành sản xuất phụ phẩm tại Việt Nam. 

Chủ đề đã nhận được sự quan tâm từ các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ của Nhà trường. Nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận đã được đưa ra tại buổi sinh hoạt.

Tin KHTN

 

.