Sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần thứ 18, chủ đề: Ứng dụng lập trình Python trong các ngành Khoa học Tự nhiên

Sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần thứ 18, chủ đề: Ứng dụng lập trình Python trong các ngành Khoa học Tự nhiên

Chiều ngày 24/10, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức “Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần thứ 18″. 

Buổi sinh hoạt có sự tham gia của GS.TS Trần Linh Thước – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cùng các giảng viên, nghiên cứu viên. 

Tại buổi sinh hoạt Th.S Lại Thị Hạnh đã trình bày báo cáo: “Ứng dụng lập trình Python trong các ngành Khoa học Tự nhiên”. Chủ đề thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học, nhiều quan điểm, ý kiến chuyên môn đã được đưa ra thảo luận sôi nổi. 

Một số hình ảnh tại chương trình: 

Tin HCMUS.