SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC TỰ NHIÊN LẦN THỨ 33

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC TỰ NHIÊN LẦN THỨ 33

Chiều ngày 09/02, Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn lần thứ 33, đợt 2/2023.

Tại buổi sinh hoạt, PGS.TS. Đinh Điền, Trung tâm ngôn ngữ học tính toán đã trình bày báo cáo: “Giới thiệu về ChatGPT của OpenAI: khả năng và hạn chế“. Hiện nay, công cụ Chat GPT sử dụng trí tuệ nhân tạo đang gây sốt trên toàn cầu, mang đến nhiều kỳ vọng nhưng cũng rất nhiều lo ngại.  Chủ đề thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học, nhiều quan điểm, ý kiến chuyên môn đã được đưa ra thảo luận sôi nổi.