Sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên với chủ đề: “Giới thiệu phần mềm Mobi meeting”

Sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên với chủ đề: “Giới thiệu phần mềm Mobi meeting”

Chiều ngày 21 tháng 2 năm 2019, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã diễn ra buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên lần thứ 12 với chủ đề: “Giới thiệu phần mềm Mobi meeting – một dự án của Trung tâm Tin học phục vụ đào tạo tương tác trực tuyến”. 

Buổi sinh hoạt có sự tham dự của Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Trần Lê Quan, PGS.TS Trần Cao Vinh, PGS.TS Trần Minh Triết cùng các nhà khoa học đến từ Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên.

Tại buổi sinh hoạt, Th.S Trần Văn Thành – Phó Giám đốc dự án, Trung tâm Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã trình bày thông tin chi tiết về dự án phần mềm Mobi Meeting trong ứng dụng, hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo trực tuyến hiệu quả. Chủ đề đã nhận được sự phản hồi tích cực và ý kiến thảo luận, đóng góp từ các Nhà khoa học.

Tin KHTN