Sinh Viên Đóng Góp Ý Kiển – Hiến Kế Xây Dựng Nhà Trường Năm 2019

Sinh Viên Đóng Góp Ý Kiển – Hiến Kế Xây Dựng Nhà Trường Năm 2019

ĐÓNG GÓP Ý KIỂN – HIẾN KẾ XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG NĂM 2019

Với mong muốn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên trường gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo nhà Trường về các vấn đề liên quan đến sinh viên; tăng cường thông tin hai chiều giữa nhà trường và sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và rèn luyện của sinh viên; đóng góp ý kiến xây dựng cho nhà trường. Đoàn trường tổ chức Chương trình Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo Nhà trường với Sinh viên.
Nhằm nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các bạn Sinh viên, Đoàn trường triển khai link góp ý

Link góp ý: http://bit.ly/donggophienke2019

Hạn chót nhận góp ý: 28/02/2019

Ban tổ chức chương trình rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi từ các bạn!