Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM giành Giải Vô địch toàn quốc Kỳ thi lập trình quốc tế ICPC

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM giành Giải Vô địch toàn quốc Kỳ thi lập trình quốc tế ICPC

Ngày 3/11/2019, kỳ thi lập trình quốc tế ICPC (vòng thi toàn quốc) đã được tổ chức với sự tham gia của 250 đội của các Trường Đại học trong cả nước. 

Tại bảng xếp hạng các đội dự thi ở bậc Đại học, các đội từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM giành được 5/10 vị trí cao nhất của cuộc thi. Cụ thể: 

1. HCMUS-Dopamine, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
2. HCMUS-Illuminati, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
3. PTIT-CTP, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
4. HCMUS-Chicken, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
5. NP_Tran, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
6. Mouse, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG-HN
7. HCMUS-WUAPWAL, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
8. HCMUS-KMN, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
9. Registers, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG-HN
10. HCMUT_TEKO OnlyBoys, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Với các vị trí xếp hạng cao trong suốt kỳ thi, các đội thi của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM dành Giải Vô địch khu vực phía Nam (Đội HCMUS-Ascension), đồng thời đạt Giải Vô địch toàn quốc (Đội HCMUS-Dopamine). Riêng Đội HCMUS-Dopamine cũng đã đạt Top 5 thế giới trong cuộc thi lập trình IEEExtreme diễn ra vào 19/10/2019. 

Tin HCMUS-FIT