Thẻ: Phòng Đào tạo

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại hoc (cập nhật ngày công bố danh sách)
Bài viết

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại hoc (cập nhật ngày công bố danh sách)

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy các chương trình   đợt tháng 3 và tháng 5 năm 2024   Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến...

Thông báo đăng ký học phần HK3/2023-2024 đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao, Việt Pháp (ngoại trừ SV khoa CNTT)
Bài viết

Thông báo đăng ký học phần HK3/2023-2024 đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao, Việt Pháp (ngoại trừ SV khoa CNTT)

THÔNG BÁO Đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2023-2024 Chương trình Chất lượng cao, Việt Pháp Các ngành: Công nghệ sinh học, Sinh học, Hóa học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Điện tử – truyền thông và Khoa học môi trường          Căn cứ kế hoạch giảng dạy – đào tạo...

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024  đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy  chương trình đại trà
Bài viết

Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN     Số: 102/TB-KHTN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2024 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 2...

Chương trình đào tạo Khóa 2020
Bài viết

Chương trình đào tạo Khóa 2020

Sinh viên click vào dòng chữ phía trên để xem file ↑ Sau đó click vào ngành học cần xem ↓ CTDT_K.2020_Ky thuat dien tu – VT_cap nhat CTDT_K.2020_Dia chat hoc_cap nhat CTDT_K.2020_Cong nghe ky thuat moi truong_cap nhat CTDT_K.2020_Ky thuat hat nhan_cap nhat CTDT_K.2020_Sinh hoc_cap nhat CTDT_K.2020_Vat ly hoc_cap nhat CTDT_K.2020_Khoa hoc moi truong_cap...

Thông báo hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 3
Bài viết

Thông báo hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 3

THÔNG BÁO (Về việc hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 3)   Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần (ĐKHP) trong học kỳ HK2/2023-2024, Trường điều chỉnh hủy lớp, mở lớp bổ sung và...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy  cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024
Bài viết

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy  cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024       Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chương trình liên thông cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024
Bài viết

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chương trình liên thông cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy chương trình liên thông cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau...

Thông báo hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024  sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 2
Bài viết

Thông báo hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 2

THÔNG BÁO (Về việc hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập nhật phòng học các lớp trong HK2/2023-2024 sinh viên bậc đại học hệ chính quy – đợt 2) Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần (ĐKHP) trong học kỳ HK2/2023-2024, Trường điều chỉnh hủy lớp, mở lớp bổ sung và cập...