Thẻ: Sở hữu trí tuệ

THÔNG BÁO SỐ 1: VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “SINH VIÊN VỚI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ S&IP”
Bài viết

THÔNG BÁO SỐ 1: VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “SINH VIÊN VỚI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ S&IP”

Thực hiện Kế hoạch số 390/KH-ĐHQG ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc tổ chức “Cuộc thi Sinh viên với Quyền Sở hữu trí tuệ S&IP” – Chủ đề năm 2021 “Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh”, Trung tâm Sở hữu...