TB Chương trình học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2023

TB Chương trình học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2023

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2023

                                                                                                

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên khóa 2020 hoặc 2021, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có kết quả học tập năm học 2022-2023 đạt loại Giỏi (từ 8.0 trở lên), ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm học 2022-2023;
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2022-2023 từ 80 trở lên;
 • Sinh viên chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác trong năm học 2023-2024. 
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

Số lượng 10 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 340 USD.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu thông tin (Data Sheet theo file đính kèm phía dưới): viết tay, có dán ảnh 3×4 chụp không quá 06 tháng (theo mẫu, chữ viết rõ ràng). Lưu ý: địa chỉ email cần viết chính xác, rõ ràng và có tính lâu dài;
 • Bảng điểm học tập năm học 2022-2023 (cả năm) có đóng dấu xác nhận của Trường;
 • Bảng điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2022-2023 có đóng dấu xác nhận của Trường;
 • Bảng photo các giấy khen, chứng nhận về thành tích (nếu có).

  4. Cách thức nộp hồ sơ

   Bước 1: sinh viên nộp hồ sơ online tại đây;

  Bước 2: sinh viên nộp hồ sơ giấy tại Phòng Công tác sinh viên.

  Hạn chót nộp hồ sơ online và hồ sơ giấy: trước 16h00 ngày 22/9/2023.

  Lưu ý:

  • Đối với hồ sơ online: Tất cả hồ sơ sinh viên scan thành 1 file PDF.
  • Đối với hồ sơ giấy: Tất cả hồ sơ sinh viên cho vào Bìa hồ sơ, trên bìa hồ sơ sinh viên ghi rõ tên học bổng sinh viên ứng tuyển, họ tên của sinh viên, MSSV, lớp, điện thoại và email liên lạc. (Tất cả thông tin trình bày bằng tiếng Anh).

  Do số lượng hồ sơ ứng tuyển nhiều, P.CTSV chỉ phản hồi đối với những hồ sơ đạt yêu cầu./.