TB Triển khai Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần VI

TB Triển khai Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần VI

THÔNG BÁO

Triển khai Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần VI

 

Căn cứ Quyết định 2522/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần VI (SV-STARTUP 2023” (file đính kèm). Phòng Công tác Sinh viên triển khai nội dung thể lệ Cuộc thi đến sinh viên như sau:

 1. Đối tượng tham gia
 • Là sinh viên đang học tập tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên;
 • Sinh viên đăng ký tham gia theo nhóm hoặc cá nhân. Mỗi nhóm tham gia không quá 05 thành viên;
 • Đối với nhóm có sinh viên ngoài trường ĐH Khoa học Tự nhiên thì số lượng không quá 50% tổng số lượng thành viên của nhóm.
 • Lưu ý: Đối với nhóm sinh viên có thành viên ngoài trường sẽ tham gia Cuộc thi dưới danh nghĩa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
 1. Lĩnh vực tham gia

Có 05 lĩnh vực đăng ký tham gia:

 • Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;
 • Nông, lâm, ngư nghiệp;
 • Giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính;
 • Y tế, chăm sóc sức khoẻ, công nghệ làm đẹp;
 • Kinh doanh tạo tác động xã hội.
 1. Quy định về bài dự thi
 • Hình thức bài dự thi thực hiện theo nội dung tại Phụ lục 02 của Quyết định.
 • Các sản phẩm gửi kèm bài dự thi thực hiện theo Phụ lục 03 và 04 của Quyết định.
 1. Cách thức gửi bài dự thi
 • Mỗi bài dự thi các sinh viên/nhóm sinh viên gửi bản mềm (01 file .pdf và 01 .docx) về congtacsinhvien@hcmus.edu.vn;
 • Hạn chót nhận bài dự thi: 17g00 ngày 17/11/2023 (thứ 6);
 • Sau khi nhận bài dự thi, phòng Công tác Sinh viên gửi đến các đơn vị chuyên môn để thẩm định dự án và chọn ra 05 dự án ở 05 lĩnh vực (mỗi lĩnh vực 01 dự án) để gửi tham gia Cuộc thi;
 1. Hoạt động hỗ trợ
 • Đối với các dự án được chọn để gửi tham gia cuộc thi: đơn vị chuyên môn sẽ hỗ trợ góp ý chuyên môn để tác giả/nhóm tác giả hoàn thiện dự án.
 • Đối với các dự án được vào Vòng bán kết và Chung kết của Cuộc thi, Nhà trường có chính sách hỗ trợ dự án tham gia theo các yêu cầu và hướng dẫn từ ban tổ chức.

Trên đây là các nội dung triển khai Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần VI, trong quá trình thực hiện, sinh viên cần thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ congtacsinhvien@hcmus.edu.vn hoặc tqdat@hcmus.edu.vn (gặp anh Quốc Đạt).