TB V/v thực hiện bài thu hoạch và khảo sát công tác đầu năm sau Tuần lễ Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2023-2024

TB V/v thực hiện bài thu hoạch và khảo sát công tác đầu năm  sau Tuần lễ Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

V/v thực hiện bài thu hoạch và khảo sát công tác đầu năm

sau Tuần lễ Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2023-2024

 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo về việc tổ chức thực hiện bài thu hoạch và khảo sát công tác đầu năm sau Tuần lễ Sinh hoạt Công dân đầu khóa đối với sinh viên khóa 2023, như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: Sinh viên khóa 2023 đã tham gia sinh hoạt công dân đầu khóa
  2. Hình thức thực hiện

Sinh viên tham gia SHCD đầu khóa năm học 2023-2024 sẽ thực hiện đầy đủ bài thu hoạch trực tuyến và khảo sát theo các bước sau:

  • Bước 1: Sinh viên sẽ đăng nhập bằng email sinh viên truy cập vào biểu mẫu để thực hiện bài thu hoạch gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút. Bài thu hoạch: https://forms.office.com/r/s00GJbZSzp.
  • Bước 2: Sau khi kết thúc bài thu hoạch sinh viên tiếp tục vào bài khảo sát về công tác đầu năm 2023-2024: https://forms.office.com/r/RRXmBU1cKB.

Sinh viên thực hiện khảo sát và các bài kiểm tra bằng máy tính cá nhân tại nhà. Mỗi sinh viên chỉ thực hiện 01 lần.

  1. Thời gian thực hiện
  • Từ 12g00 ngày 26/9/2023 đến hết ngày 06/10/2023.
  • Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  1. Công nhận kết quả:

Sinh viên chỉ được ghi nhận hoàn thành Tuần lễ SHCD khi đạt đủ 2 điều kiện sau:

     + Hoàn thành bài thu hoạch này với kết quả đúng tối thiểu 30/40 câu.

     + Hoàn thành bài khảo sát về công tác đầu năm học.

Sinh viên không thực hiện bài thu hoạch hoặc không thực hiện bài khảo sát hoặc bài thu hoạch không đạt sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024) (theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

Ngoài ra, sinh viên tham gia thực hiện đầy đủ các câu hỏi khảo sát về công tác tư vấn tuyển sinh năm 2023 sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện (Mục 2.2 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024). Khảo sát tại: https://tinyurl.com/kstvts2023

Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.