[Thông báo] 10th Asian Conference on Safety and Education in Laboratory (ACSEL) 2023, Theme: Building a Culture of Health, Safety and Security through Diversity, Innovation and Technology

[Thông báo] 10th Asian Conference on Safety and Education in Laboratory (ACSEL) 2023, Theme: Building a Culture of Health, Safety and Security through Diversity, Innovation and Technology
P.QHĐN chuyển thông tin đến các đối tượng cần quan tâm về:
 
Hội nghị châu Á về An toàn và Giáo dục trong Phòng thí nghiệm lần thứ 10 – The 10th Asian Conference on Safety and Education in Laboratory (ACSEL) năm 2023, từ trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. Thông tin chương trình như sau:
 
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Giảm thiểu rủi ro thiên tai của Trường Đại học Indonesia (DRRC UI) 
Thời gian: từ ngày 09 – 10/11/2023.
Địa điểm: Bali, Indonesia. 
Chủ đề: Building a Culture of Health, Safety, and Security through Diversity, Innovation, and Technology
 
Hội nghị hiện đang mở đăng ký nộp Tóm tắt (Abstract) đến ngày 31/8/2023
 
Thông tin chi tiết về Hội nghị và cách thức đăng ký tham dự, vui lòng xem tại website: https://drrc.ui.ac.id/acsel/index.php/about-acsel-2023/
 
Trân trọng.