Thông báo Chương trình học bổng “ Chắp cánh ước mơ” tài trợ SV của Công ty Dương Nhật

Thông báo Chương trình học bổng “ Chắp cánh ước mơ” tài trợ SV của Công ty Dương Nhật

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”

NĂM HỌC 2022 -2023

       Chương trình học bổng “ Chắp cánh ước mơ” tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học giỏi. Trong năm học 2022 – 2023, Công ty Dương Nhật sẽ tổ chức chương trình học bổng cho sinh viên khoa  Môi Trường, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM với tổng giá trị 102 triệu đồng cụ thể như sau:

 • Học bổng giành cho Sinh viên có thành tích xuất sắc:
  • 3 suất x  2 học kỳ  x  000.000đ/suất                =   30.000.000đ
 • Tài trợ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:
  • 2 suất x 12 tháng x 3.000.000đ/suất/tháng   =  72. 000.000đ

TIÊU CHÍ XÉT CHỌN:

v CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN HỌC GIỎI:

–        Sinh viên có điểm tổng kết kì 2 năm học 2021-2022 từ 8.0 trở lên.

–       Điểm rèn luyện học kì 2 năm học 2021-2022 từ 65 điểm trở lên.

–       Sinh viên học đủ tín chỉ theo học kì môn học.

–        Sinh viên năm 3 và năm 4.

–        Đang theo học hệ chính quy tại Khoa Môi Trường, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.

v CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

–  Sinh viên có điểm tổng kết kì 2 năm học 2021-2022 từ 6.5 trở lên

–  Điểm rèn luyện học kì 2 năm học 2021-2022 từ 65 điểm trở lên

–  Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương.

–  Sinh viên học đủ tín chỉ theo học kì môn học.

–  Sinh viên năm 3 và năm 4.

–  Đang theo học hệ chính quy tại Khoa Môi Trường, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.

 

ĐĂNG KÝ VÀ XÉT DUYỆT HỒ SƠ TRAO HỌC BỔNG:

 1. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÍ HỒ SƠ:

Sinh viên đăng kí tham gia chương trình, đăng kí và nộp hồ sơ tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở 1 từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 28/10/2022.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 1. HỒ SƠ XÉT DUYỆT GỒM:
 • Sơ yếu lý lịch (Xác nhận của địa phương)
 • Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo 2022 hoặc đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn (Xác nhận địa phương, Áp dụng cho đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn)
 • Bảng điểm Điểm rèn luyện học kì 2 năm học 2021-2022 (Xác nhận của Nhà trường)
 • Kết quả học tập học kì 2 năm học 2021-2022 (Xác nhận của Nhà trường)
 • Đơn xin học bổng (sinh viên tự viết).
 1. THỜI GIAN TRAO HỌC BỔNG VÀ TÀI TRỢ:

Công ty Môi trường Dương Nhật sẽ trao học bổng và trao tài trợ dự kiến 02 đợt:

 • Đợt 1: Tháng 11/2022
 • Đợt 2: Tháng 05/2023
 1. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH ĐTXD VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DƯƠNG NHẬT

 Hoặc liên hệ Phòng Công Tác Sinh Viên tại trường để biết thêm thông tin chi tiết.