THÔNG BÁO Chương trình học bổng dành cho Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, năng lực nghiên cứu tốt và giỏi ngoại ngữ năm học 2022 – 2023

THÔNG BÁO Chương trình học bổng dành cho Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, năng lực nghiên cứu tốt và giỏi ngoại ngữ năm học 2022 – 2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    153   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng dành cho Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, năng lực nghiên cứu tốt và giỏi ngoại ngữ năm học 2022 – 2023

_________________

 

  Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM triển khai chương trình học bổng do Cựu sinh viên Lê Thanh tài trợ dành cho Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, năng lực nghiên cứu tốt và giỏi ngoại ngữ năm học 2022-2023, nội dung cụ thể như sau:

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên năm 3 và năm 4 đang theo học tại Trường;
 • Điểm trung bình học tập từ 8.0 trở lên;
 • Xếp loại rèn luyện học kì 1 năm học 2022 – 2023 từ 80 trở lên;
 • Ưu tiên các sinh viên chưa nhận học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào có trị từ 10 triệu đồng trở lên trong năm học 2022 – 2023;
 • Có các công trình nghiên cứu khoa học về Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật, Công nghệ đã được công bố từ năm 2019 đến nay (trên các tạp chí thuộc danh mục Web of science, SCOPUS hoặc tạp chí trong nước được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành từ năm 2019 đến nay).
 • Có các thành tích hoặc đạt giải các cuộc thi học thuật, nghiên cứu Khoa học liên quan đến chuyên ngành đang theo học có quy mô từ cấp Trường hoặc tương đương trở lên.
 • Đã đạt một trong các chứng chỉ về năng lực ngoại ngữ sau:

 

Chứng chỉ/ đơn vị cấp

Điểm tối thiểu

Ghi chú

TOEFL/ Educational Testing Service (ETS)

iBT 40; ITP: 460

Tất cả các chứng chỉ có thời gian trong vòng 2 năm kể từ ngày thi

IELTS/ British Council; International Development Program (IDP); Cambridge ESOL

IELTS 4.5

TOEIC/ Educational Testing Service (ETS)

Reading 275; Listening 275 Speaking 120; Writing 120

 1. Giá trị học bổng: 20.000.000 vnđ/ suất
 2. Số lượng suất: 02 suất/Khoa bao gồm các Khoa: Toán- Tin học, Công nghệ Thông tin, Vật Lý- Vật Lý Kỹ Thuật, Hóa học, Sinh học – Công nghệ Sinh học, Địa chất, Khoa học và Công nghệ Vật Liệu và Môi Trường. Riêng khoa Điện tử – Viễn Thông có 04 suất.
 3. Hồ sơ xin học bổng
 • Phiếu đăng ký học bổng
 • Bảng điểm học tập có xác nhận của Nhà Trường.
 • File ảnh trang bìa, trang đầu bài báo và trang cuối bài báo, quyết định các công trình, đề tài nghiên cứu.
 • Minh chứng của các giải thưởng các cấp (nếu có);
 • Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ;
 • Minh chứng của hoạt động xã hội (nếu có).
 1. Cách thức nộp hồ sơ ứng tuyển: Sinh viên nộp hồ sơ theo 2 bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tuyến

 • Sinh viên chụp hình/scan các loại giấy tờ nêu trên (theo thứ tự) thành 1 file định dạng pdf duy nhất, đặt tên file theo quy định (không dấu): HB_MSSV
 • Điền thông tin và up file hồ sơ tại link sau: https://forms.office.com/r/dGEKJXusa1

Bước 2: Nộp hồ sơ bản cứng Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác Sinh viên ở cơ sở 1 hoặc cơ sở 2.

 1. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 19/06/2023 ( sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g00) ./.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân