THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Hessen – CHLB Đức năm học 2022-2023

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Hessen – CHLB Đức năm học 2022-2023

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Hessen – CHLB Đức năm học 2022-2023

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình học kỳ 2 năm học 2021-2022 từ 7,5 trở lên;
 • Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;
 • Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, phòng chống dịch Covid, v.v….
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2021-2022 từ 65 điểm trở lên.
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2022 – 2023.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

1 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 216 Euro.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Tờ khai thông tin cá nhân (tải mẫu): SV in ra và viết tay, khai đầy đủ các mục, viết hoa phần họ và tên, dán ảnh 4×6, ký và ghi rõ họ tên;
 • Bảng điểm học tập học kì 2 năm học 2021-2022;
 • Giấy chứng nhận (tải mẫu): SV in ra và điền đầy đủ thông tin, kí tên, không cần xin xác nhận của Trường;
 • Giáy xác nhận hoàn cảnh gia đình
 • Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 07/10/2022 tại Phòng Công tác Sinh viên ở một trong 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.