[THÔNG BÁO] Chương trình tài trợ đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Modeling and Engineering Risk and Complexity tại Ý

[THÔNG BÁO] Chương trình tài trợ đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Modeling and Engineering Risk and Complexity tại Ý
Phòng Quan hệ Đối ngoại nhận được thông tin từ Đại sứ quán Ý về chương trình tài trợ đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Modeling and Engineering Risk and Complexity tại Scuola Superiore Meridionale, Naples, Ý.


Thông tin chi tiết về chương trình tài trợ vui lòng tham khảo trang web
https://www.ssmeridionale.it/en-us/la-scuola/bandi-di-concorso/dottorati


Thời hạn đăng ký: trước ngày 25/8/2023 trên nền tảng trực tuyến truy cập tại:
https://pica.cineca.it/ssm/dottorato39-ssm/domande


Thông tin về chương trình Modeling and Engineering Risk and Complexity tại trang web: https://bit.ly/merc-PhD
hoặc liên hệ GS. Mario di Bernardo, Điều phối viên chương trình nghiên cứu sinh tại Scuola Superiore Meridionale thông qua email merc@ssmeridionale.it

Trân trọng.