Thông báo của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Nhà nước niêm yết danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT

Thông báo của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Nhà nước niêm yết danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT
Kính gửi Thầy/Cô.
Kính chuyển đến Thầy/Cô thông báo 71/TB-HĐNGND-NGƯT ngày 28/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (File đính kèm)
Thông báo này được gửi đến Thầy/Cô và đăng tải trên website của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM.
Thầy/Cô đóng góp ý kiến (nếu có) đối với tập thể, cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 13/9/2023.
Trân trọng./.