Thông báo cung cấp thông tin lưu trú năm học 2023-2024

Thông báo cung cấp thông tin lưu trú năm học 2023-2024

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số: 349 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin lưu trú năm học 2023-2024

          

           Thực hiện công tác quản lý sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên hệ đào tạo chính quy đang theo học tại Trường thực hiện việc cung cấp thông tin lưu trú từ 26/10/2023 – 12/11/2023 theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Cập nhật thông tin cá nhân tại thẻ “Thông tin chi tiết”

  • Đăng nhập tài khoản sinh viên trên hệ thống Portal (http://portal.hcmus.edu.vn)
  • Cập nhật đầy đủ thông tin điện thoại, email và nơi ở hiện nay tại Thẻ Thông tin chi tiết (sử dụng Tiếng Việt có dấu, không viết tắt; ghi rõ số nhà, đường, khu phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/TP).VD1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCMVD2: Phòng 406, Dãy nhà 4, Khu A, KTX ĐHQG-HCM

Bước 2: Xác nhận ngoại trú

           1. Đối với sinh viên ngoại trú (không nội trú tại ký túc xá ĐHQG-HCM và 135B Trần Hưng Đạo): xác nhận địa chỉ ngoại trú theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Mang hợp đồng thuê nhà hoặc hóa đơn tiền điện/nước/internet hoặc Căn cước công dân có hiển thị đầy đủ thông tin địa chỉ đang ở giống với địa chỉ đã khai báo trên Portal đến xác nhận trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên.

Cách 2: Sử dụng email sinh viên gửi hình chụp một trong các loại giấy tờ nêu trên gửi đến email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn (KHÔNG GỬI FILE NÉN)

  • Tiêu đề: [NT]-MSSV, VD: [NT]-20110001
  • Nội dung bao gồm:– file hình chụp giấy tờ kèm theo (quy định đặt tên file là MSSV)– Ảnh chụp màn hình toàn bộ giao diện thẻ “Thông tin chi tiết” trên Portal (có đầy đủ thông tin MSSV và họ tên – quy định đặt tên file là MSSV-P)

                VD:     Tên file giấy tờ kèm theo: 20110001.jpg

                          Tên file giao diện Portal: 20110001-P.jpg

Lưu ý:

  • Hóa đơn phải có thời gian từ tháng 09/2023 đến nay và hiển thị đầy đủ địa chỉ.
  • Hợp đồng thuê nhà phải có đầy đủ các nội dung sau: thông tin bên cho thuê, bên thuê, địa chỉ thuê, thời gian thuê, chữ ký 2 bên, hợp đồng còn hiệu lực. Trường hợp sinh viên không phải là người đứng tên thuê nhà thì phải có phụ lục danh sách người ở cùng kèm theo hợp đồng. Nếu xác nhận qua email phải chụp/scan tất cả các trang của hợp đồng.

           2. Đối với sinh viên nội trú Ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo và KTX ĐHQG-HCM (danh sách xem tại đây: https://tinyurl.com/dsnoitru23-24 ): không cần thực hiện bước này. Trường hợp sinh viên đang nội trú tại KTX nhưng không có tên trong danh sách thì chụp ảnh biên lai đóng tiền nội trú KTX gửi về phòng CTSV để cập nhật thông tin.

             Việc cung cấp thông tin lưu trú sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện, các sinh viên không thực hiện sẽ bị trừ 15 điểm tại mục 6.2 (theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhiên).

            Đề nghị tất cả các sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh nội dung và thời gian quy định trên./.

Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu (để b/c);

–            Phòng Đào tạo (để t/t);

–            BCN các Khoa (để t/t);

–            Đoàn TN, Hội SV (để t/t);

–            Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân