[THÔNG BÁO] Cuộc thi 2023 SATU SMART 5th International Innovation Competition

[THÔNG BÁO] Cuộc thi 2023 SATU SMART 5th International Innovation Competition
Phòng Quan hệ Đối ngoại xin chuyển tiếp thông tin từ Diễn đàn SATU về Cuộc thi “2023 SATU SMART 5th International Innovation Competition“.
 
Đơn vị tổ chức: Trường ĐH Quốc lập Cheng Kung, Đài Loan
 
Chủ đề cuộc thi: Revolutionizing Sustainability through Life Sciences
 
Thời hạn đăng ký tham dự: Trước ngày 6/8/2023
 
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo email và file đính kèm.
 
Trân trọng.