Thông báo đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế (đợt Quý 4/2023)

Thông báo đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế (đợt Quý 4/2023)

Các sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại Trường (bao gồm cả Tân sinh viên Khóa 2023) có nhu cầu đăng ký cơ sở khám chữa bệnh của Bảo hiểm y tế vui lòng đăng ký trực tuyến tại link sau: https://forms.office.com/r/GyBu2ZWCdg

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 23g45 ngày 22/09/2023.

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh quý 4 năm 2023 như sau:

{aridoc}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/0/DS%20KCB%20Q4.pdf{/aridoc}

Lưu ý: Trong quý 4/2023, các bệnh viện sau không nhận đăng ký và đổi nơi KCB:

– Bệnh viện 175 (mã 79-034)

– Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (mã 79-013)

– Bệnh viện Nhân dân 115 (mã 79-024)

– Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (mã 79-036)