THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG LOẠI A, B, C 2024

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG LOẠI A, B, C 2024

Theo công văn số 644/ĐHQG-KHCN ngày 24/4/2023 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2024, Trường xin thông báo đến các nhà khoa học tiến hành việc đăng ký đề tài cấp ĐHQG-HCM các loại năm 2024 theo các lịch trình sau:

I. Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại A, B:

  • Phương thức nộp hồ sơ:

–          Chủ nhiệm chỉ nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến qua Hệ thống quản lý đề tài của ĐHQG-HCM (PMS) tại https://pms.vnuhcm.edu.vn/ theo hướng dẫn trên hệ thống PMS.

–          Chủ nhiệm đăng ký đề tài có thể soạn thảo trước bản Giải trình khoản chi (R01C) + Mô tả nghiên cứu của Thuyết minh đề tài ĐHQG theo mẫu kèm công văn này.

  • Thời gian nộp hồ sơtrước 16g00 ngày 10/5/2023.
  • Lưu ý:

–          Chủ nhiệm và tất cả các thành viên tham gia cần đăng nhập/đăng ký tài khoản và nhập thông tin, tải Lý lịch khoa học lên hệ thống mới có thể thực hiện các bước đăng ký đề tài trực tuyến.

–          Nhóm nghiên cứu cần lấy trước Giấy xác nhận phối hợp nếu có phối hợp đơn vị ngoài ĐHQG-HCM để tải lên Hệ thống PMS.

–          Do có thể gặp lỗi khi gửi hồ sơ trực tuyến nên nhóm nghiên cứu cần đăng ký sớm nhất có thể.

  • Liên hệ hỗ trợ:

–          Nếu có vấn đề về kỹ thuật khi đăng ký hồ sơ trực tuyến, vui lòng chụp lại màn hình và gửi đến Ban KH&CN (ĐHQG-HCM) qua email nvdung@vnuhcm.edu.vn.

–          Nếu cần hỗ trợ về hành chính, vui lòng liên hệ Phòng KH&CN qua email: vtmthuan@hcmus.edu.vn

 II. Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C:

  • Phương thức nộp hồ sơ:

–          Chủ nhiệm chỉ nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến cho đề tài loại C trên hệ thống quản lý đề tài của Trường (OMS) theo hướng dẫn tại https://research.hcmus.edu.vn/oms

–          Chủ nhiệm đăng ký đề tài có thể soạn thảo trước bản Giải trình khoản chi (R01C) + Mô tả nghiên cứu của Thuyết minh đề tài ĐHQG theo mẫu kèm công văn này hoặc tải về từ hệ thống OMS.

–          Sau khi nộp hồ sơ thành công trên hệ thống OMS của Trường, chủ nhiệm đề tài sẽ nhận được email xác nhận tự động và mã số hồ sơ đăng ký trong hệ thống OMS.

  • Thời gian nộp hồ sơtừ ngày 01/5/2023 trước 16g00 ngày 19/5/2023.
  • Liên hệ hỗ trợ:

–          Nếu có vấn đề về kỹ thuật khi đăng ký hồ sơ online, vui lòng chụp lại màn hình và gửi về email đến information@hcmus.edu.vn

–          Nếu cần hỗ trợ về hành chính, vui lòng liên hệ Phòng KH&CN qua email: hntanh@hcmus.edu.vn

 

III.           HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM A, B, C:

Vui lòng sử dụng các mẫu đính kèm thông báo này. Bản giấy đóng cuốn sẽ có hướng dẫn nộp sau.

–          Giải trình khoản chi (R01C) + Mục B Mô tả nghiên cứu của Thuyết minh (mẫu R00-Trang bìa, R01 Mục B);

–          Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên chính (mẫu R03);

–          Giấy xác nhận phối hợp thực hiện (mẫu R04) và các văn bản khác (nếu có).

Đề tài đăng ký cần phù hợp với Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH&CN trong ĐHQG-HCM tại Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

Do có nhiều điểm mới trong việc đăng ký đề tài năm 2024 nên Chủ nhiệm đăng ký đề tài vui lòng xem kỹ các tiêu chí ưu tiên phê duyệt của ĐHQG-HCM trong công văn 644/ĐHQG-KHCN ngày 24/4/2023 và các phụ lục đính kèm.

Việc đánh giá thẩm định đề tài hoàn toàn dựa trên hồ sơ đăng ký. Vì vậy, cá nhân đăng ký đề tài vui lòng chuẩn bị thuyết minh và hồ sơ thật chu đáo, xem chi tiết Điều 7 về tiêu chuẩn đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM và Điều 12 về tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài của QĐ số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012.