Thông báo đăng ký học phần HK2/2022-2023 – Đại học chính quy

Thông báo đăng ký học phần HK2/2022-2023 – Đại học chính quy

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2022-2023

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

 

      Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên trình độ Đại học hệ chính quy khóa tuyển 2022 về trước việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK2/2022-2023 như sau:

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

06/02/2023

08/02/2023

K21 về trước

ĐKHP các môn GĐ2

CNTT

 

07/02/2023

08/02/2023

K21 về trước

ĐKHP các môn GĐ2 và

các môn chung K2021

Tất cả các ngành

 

Từ 15h

15/02/2023

18/02/2023

K2022

ĐKHP các môn Tự chọn, Anh văn

Thể dục & Tin học cơ sở

Tất cả các ngành

(*)

16/02/2023

18/02/2023

K21 về trước

ĐKHP Học lại với K22

Tất cả các ngành

 

24/02/2023

26/02/2023

Tất cả

Điều chỉnh ĐKHP

Tất cả các ngành

(**)

(*): Ngày 17/2 có kết quả thi Anh văn, SV phải hủy đăng ký HP Anh văn không thỏa điều kiện tiên quyết. 

Sau khi đã tham gia học Anh văn bổ túc, sinh viên sẽ được đăng ký học Anh văn 1.
 

(**): Sau đợt điều chỉnh này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

2. Điều kiện đăng ký:

  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước hoặc tiên quyết (nếu có).
  • Áp dụng điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong HK2/22-23.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.
  • Học phần Cơ sở lập trình MTH00055 /22TTH chỉ dành các sinh viên ngành Toán học K2019 trở về trước đăng ký học trả nợ, sinh viên K2020, 2021 nếu cần học trả nợ thì chờ học kỳ sau.

Lưu ý:

  • Hình thức học: Trực tiếp (offline). Ngày bắt đầu học: 20/02/2023
  • SV đăng ký cải thiện điểm và học phần đã xin hoãn cùng đợt đăng ký chính thức
  • Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV, Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2.
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) 

 

 

Trần Thái Sơn