Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 – hệ Đại học chính quy (update)

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 – hệ Đại học chính quy (update)

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2022-2023

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

   Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên trình độ đại học hệ chính quy các khóa tuyển về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK2/2022-2023 như sau:

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

06/02/2023

08/02/2023

K.2021 về trước

ĐKHP các môn GĐ2

Công nghệ thông tin

 

07/02/2023

08/02/2023

K.2021 về trước

ĐKHP các môn GĐ2 và

các môn chung K2021

Tất cả các ngành

 

Từ 15h

15/02/2023

18/02/2023

K.2022

ĐKHP các môn Tự chọn, Anh văn

Thể dục & Tin học cơ sở

Tất cả các ngành

(*)

16/02/2023

18/02/2023

K.2021 về trước

ĐKHP Học lại với K22

Tất cả các ngành

 

24/02/2023

26/02/2023

Tất cả các khóa

Điều chỉnh ĐKHP

Tất cả các ngành

(**)

(*): Ngày 17/2 có kết quả thi Anh văn, SV phải hủy đăng ký HP Anh văn không thỏa điều kiện tiên quyết.   

(**): Sau đợt điều chỉnh này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

2. Điều kiện đăng ký:

 1. Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước hoặc tiên quyết (nếu có). Sau khi đã tham gia học Anh văn bổ túc, sinh viên sẽ được đăng ký học Anh văn 1.
 2. Trường tạm thời không áp dụng điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong học HK2/22-23. Đây là lần cuối cùng Trường cho phép sinh viên được đăng học phần chuyên ngành mà không xét điều kiện ngoại ngữ.
 3. Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.
 4. Học phần Cơ sở lập trình MTH00055 /22TTH chỉ dành các sinh viên ngành Toán học K2019 trở về trước đăng ký học trả nợ, sinh viên K2020, 2021 nếu cần học trả nợ thì chờ học kỳ sau.

3. Một số lưu ý:

 1. Hình thức học: Trực tiếp (offline).
 2. Ngày bắt đầu học: ngày 20/02/2023 (ngoại trừ Ngành Hóa học khóa tuyển 2021 trở về trước bắt đầu học sớm hơn 01 tuần), sinh viên cần theo dõi thêm thông tin chi tiết khác tại các khoa phụ trách giảng.
 3. SV đăng ký cải thiện điểm và học phần đã xin hoãn cùng với đợt đăng ký chính thức này.
 4. Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ
  thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.
 5. Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 6. SV liên hệ Giáo vụ các Khoa  khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2.
 7. Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

 

   

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Trần Thái Sơn