Thông báo đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 cho sinh viên bậc Đại học hệ Chính quy chương trình Đại trà

Thông báo đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2022-2023  cho sinh viên bậc Đại học hệ Chính quy chương trình Đại trà

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ hè năm học 2022-2023

cho sinh viên bậc Đại học hệ Chính quy chương trình Đại trà

          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc Đại học hệ Chính quy chương trình Đại trà (ĐH-CQ) về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong học kỳ hè (HK3/2022-2023) như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được đăng ký

Ghi chú

04/07/2023

06/07/2023

K21 về trước

Đăng ký học phần

Tất cả các ngành

T/b chi tiết tại website các Khoa

05/07/2023

06/07/2023

K22

Đăng ký học phần

Tất cả các ngành

 

14/07/2023

15/07/2023

K22 về trước

Điều chỉnh ĐKHP

Tất cả các ngành

(*)

    (*): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

  1. Điều kiện đăng ký:
  • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.
  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ hè không vượt quá 12TC

Lưu ý:  

  • Thời gian học: 10/07/2023 đến 27/08/2023
  • Dự kiến thi: 28/08/2023 đến 03/09/2023
  • Trường chỉ trả lời email cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.
   

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Trần Thái Sơn