Thông báo đăng ký xét tuyển vào Chương trình Cử nhân Tài năng Khóa 2018 Nhóm ngành Công nghệ thông tin

Thông báo đăng ký xét tuyển vào Chương trình Cử nhân Tài năng Khóa 2018 Nhóm ngành Công nghệ thông tin

THÔNG BÁO
V/v đăng ký xét tuyển vào Chương trình Cử nhân Tài năng Khóa 2018
Nhóm ngành Công nghệ thông tin

 

Từ năm 2002 đến nay, Chương trình Cử nhân Tài năng tại Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên đã được triển khai thành công và đạt được những thành quả quan trọng. Nhằm duy trì và tiếp nối những thành quả trong suốt 15 năm qua của Chương trình Cử nhân Tài năng, đồng thời tạo điều kiện bồi dưỡng và phát triển những sinh viên ưu tú, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo xét tuyển Chương trình Cử nhân Tài năng – Khóa 2018.

1. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN

Những sinh viên trúng tuyển vào nhóm ngành Máy tính và Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (khóa 2018) sẽ được xét tuyển vào Chương trình Tài năng nhóm ngành Công nghệ Thông tin dựa trên tiêu chí sau đây:

  • Sinh viên tuyển thẳng thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia/quốc tế: đạt giải Nhất/Nhì/Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; giải Nhất/Nhì/Ba trong Hội thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật.
  • Sinh viên trúng tuyển theo hình thức đăng ký xét tuyển có tổng điểm tổ hợp A00, A01, D07, D08 từ 24,5 điểm trở lên (không tính điểm cộng).
  • Sinh viên trúng tuyển theo quy định ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường chuyên, năng khiếu có tổng điểm tổ hợp (cao nhất) trong các tổ hợp A00, A01, D07, D08 từ 24,5 điểm trở lên (không tính điểm cộng)
  • Sinh viên trúng tuyển theo phương thức thi đánh giá năng lực và có tổng điểm tổ hợp (cao nhất) trong các tổ hợp A00, A01, D07, D08 từ 24,5 điểm trở lên (không tính điểm cộng)

*Ghi chú:

  • Mức điểm 24,5 (không tính điểm cộng) chỉ là mức điểm tối thiểu để có thể nộp đơn xét tuyển vào lớp Cử nhân Tài năng khóa 2018. Điểm chuẩn chính thức đối với lớp Cử nhân Tài năng khóa 2018 có thể cao hơn 24,5.
  • Các thành tích xuất sắc khác ở bậc Trung học trong các kỳ thi/giải thưởng học thuật liên quan đến nhóm ngành Công nghệ Thông tin (ví dụ như giải Khuyến khích cấp quốc gia, giải thưởng Olympic 30/4, Tin học trẻ toàn quốc …) hoặc có kết quả xuất sắc trong kỳ thi đánh giá năng lực 2018 có thể được xem xét như tiêu chí phụ để tuyển vào Chương trình Tài năng.

2. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

– Sinh viên đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày ra thông báo đến 23g55 ngày 18/08/2018 (Thứ Bảy) tại:

https://goo.gl/forms/nrJrIaSWiwbMU6EQ2

– Những sinh viên được xét trúng tuyển vào lớp Cử nhân Tài năng 2018 sẽ được yêu cầu nộp bản in đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu) kèm theo bản sao các minh chứng về thành tích /giải thưởng học thuật từ ngày 20/08/2018 đến 27/08/2018

**Lưu ý: Sinh viên đủ điều kiện nộp đơn đăng ký xét tuyển Chương trình Cử nhân Tài năng không đồng nghĩa với việc sinh viên sẽ được xét duyệt chấp thuận tuyển vào lớp Cử nhân Tài năng.

– Kết quả xét tuyển Chương trình Cử nhân Tài năng sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể dựa trên thành tích của sinh viên cũng như quy mô và số lượng sinh viên thuộc chương trình.

– Dự kiến danh sách sinh viên Chương trình Cử nhân Tài năng 2018 sẽ được thông báo trên website Khoa Công nghệ Thông tin (www.fit.hcmus.edu.vn) và qua email trực tiếp cho sinh viên vào ngày 20/08/2018.

Thông tin chi tiết: https://drive.google.com/drive/folders/1d6RpZBFfkq-GwGKn4QQTP1rtap4T3ZG3?usp=sharing