Thông báo đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế (Đợt Quý 4/2022)

Thông báo đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế (Đợt Quý 4/2022)

Các sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tại Trường có nhu cầu đổi cơ sở khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế vui lòng đăng ký trực tuyến tại link sau: https://forms.office.com/r/xxVr52StHV 

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 23g30 ngày 12/10/2022.

Danh mục cơ sở khám chữa bệnh quý 4 năm 2022 như sau:

Lưu ý: Trong quý 4/2022, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (mã 79-030) và Bệnh viện nhân dân 115 (mã 79-024) không nhận đăng ký đổi nơi KCB.

 {aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/4616/CS%20KCB%20QUY%204.pdf{/aridoc}