Thông báo đổi phòng học ngày 19/5 bậc cao đẳng

Thông báo đổi phòng học ngày 19/5 bậc cao đẳng

THÔNG BÁO

 
Do Ngày 19/05/2018 Trường tổ chức thi cao học nên các lớp sau sẽ đổi phòng học:
 

1. 17CK1/DAI SO TUYEN TINH TIET(1-3) HOC GIANG DUONG 1

 
2. 17CK1/GIAI TICH B2 TIET(4-6) HOC GIANG DUONG 1
 
3. 17CK3/GIAI TICH B2 TIET(1-3) HOC PHONG E403
 
4. 16CK2/NCCBCN MACLENIN TIET(7-12) HOC PHONG E403
 
5. 16CK3/NNL CBCN MacLeNin (6t) HOC GIANG DUONG HAI NGAY (19/5/2018)