Thông báo Giải thưởng Lê Văn Thới năm 2022

Thông báo Giải thưởng Lê Văn Thới năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Xét tặng giải thưởng Lê Văn Thới dành cho

đề tài tốt nghiệp xuất sắc năm 2022

 

 

 1. Đối tượng tham gia:

Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của tất cả các Khoa thuộc Trường Đại  học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).

 

 1. Cơ cấu giải thưởng:

Giải thưởng LÊ VĂN THỚI năm 2022 bao gồm:

 • 1 Giải thưởng dành cho Khóa luận Tốt nghiệp, trị giá 30.000.000 đồng
 • 1 Giải thưởng dành cho Luận văn Thạc sĩ, trị giá 40.000.000 đồng
 • 1 Giải thưởng dành cho Luận án Tiến sĩ, trị giá 50.000.000 đồng
 1. Các tiêu chí chấm điểm:

Ban tổ chức giải thưởng sẽ xem xét hồ sơ dựa trên các tiêu chí sau:

 • Đề tài khóa luận/luận văn/luận án phải được thực hiện và bảo vệ tại Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM với Thầy Cô hướng dẫn là cán bộ Trường ĐH KHTN, ĐHQG-
 • Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp/luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ trong khoảng từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021.
 • Hồ sơ xét giải phải có tối thiểu một bài báo quốc tế có chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor, IF) thuộc nhóm Q1 của ngành với ứng viên là tác giả đứng đầu, Thầy Cô hướng dẫn là tác giả liên hệ và nội dung bài báo phải liên quan trực tiếp đến đề tài khóa luận/luận văn/luận án.
 • Bài báo quốc tế có thể đã có số trang hoặc chỉ mới có số DOI, được tính cho đến ngày 31/08/2022.
 • Kết quả xét tuyển dựa vào các tiêu chí:

+ xếp loại các tạp chí theo Q1, Q2, Q3, Q4;

+ chỉ số ảnh hưởng (impact factor – IF);

+ vị trí của ứng viên trong các bài báo.

Nếu điểm ưu tiên của nhiều ứng viên là tương đương bằng nhau thì sẽ ưu tiên ứng viên có điểm học tập trung bình cao nhất.

 1. Các mốc thời gian:

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 15/09/2022 đến 17g00 ngày 30/09/2022 tại Phòng Khoa học Công nghệ (B07), Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM và gửi file qua email: vkngoc@hcmus.edu.vn

Bộ hồ sơ xét giải thưởng bao gồm:

 • Quyển khóa luận/luận văn/luận án;
 • Các bài báo quốc tế có điểm impact factor (IF);
 • Bảng điểm học tập trung bình của sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh.

Ban tổ chức sẽ xem xét và niêm yết trích ngang kết quả xét tuyển công khai trên trang web cũng như bảng thông báo của Nhà trường.