Thông báo học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2023

Thông báo học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TP.HCM, ngày 07 tháng 9 năm 2023

 

THÔNG BÁO HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC CỦA ĐHQG-HCM NĂM 2023

Nhằm khuyến khích học viên và nghiên cứu sinh tập trung thời gian cho việc học tập và nghiên cứu khoa học (NCKH) thuộc các lĩnh vực đào tạo sau đại học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), ĐHQG-HCM thông báo đến các trường đại học thành viên và Viện Môi trường và Tài nguyên (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo – CSĐT) chương trình Học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2023

I. Mục tiêu của học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM:
– Hỗ trợ kinh phí cho học viên và nghiên cứu sinh có kết quả học tập tốt, có công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng.

– Khuyến khích học viên và nghiên cứu sinh tập trung thời gian cho việc học tập và nghiên cứu khoa học.

– Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế của ĐHQG-HCM nói chung và CSĐT nói riêng

II. Số lượng và giá trị học bổng:
– Năm 2023, ĐHQG-HCM cấp 10 suất thạc sĩ và 10 suất tiến sĩ.
– Giá trị học bổng
+ Học bổng thạc sĩ: 25.000.000đ/suất
+ Học bổng tiến sĩ: 75.000.000đ/suất
– Tùy theo tình hình thực tế, số suất học bổng của học viên hoặc nghiên cứu sinh có thể điều chỉnh theo từng trình độ sao cho đảm bảo tổng số tiền được cấp năm 2023.

III. Tiêu chí lựa chọn:
3.1. Tiêu chí chung:

– Học đúng tiến độ theo kế hoạch của CSĐT.

– Có kết quả học tập cuối năm đạt tối thiểu 7.5 điểm/năm (đối với các lĩnh vực sau: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Kinh doanh và quản lý; Pháp luật và Dịch vụ xã hội) và 7.0 (đối với các lĩnh vực sau: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Sức khỏe và Môi trường và bảo vệ môi trường).

– Có tối thiểu 24 giờ làm việc/tuần (ngoài thời gian học trên lớp) dành cho việc học tập và nghiên cứu tại CSĐT. – Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.

3.2. Tiêu chí cụ thể :

Đối với học viên cao học:

– Học viên năm thứ nhất hoặc học viên năm cuối (tính theo thời gian nhập học).

– Sản phẩm nghiên cứu khoa học: Có tối thiểu 01 bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục Web of Science/Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu (đối với học viên năm cuối).

Đối với nghiên cứu sinh:

– Nghiên cứu sinh năm thứ nhất hoặc nghiên cứu sinh năm thứ hai hoặc nghiên cứu sinh năm thứ ba (tính theo thời gian nhập học).

– Sản phẩm nghiên cứu khoa học: Có tối thiểu 01 bài báo được đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục Web of Science/Scopus; hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế uy tín, có phản biện, xuất bản bằng tiếng nước ngoài; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài uy tín, có phản biện; hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu (đối với nghiên cứu sinh năm thứ hai và năm thứ ba)

IV. Quy định khác
– Học bổng sẽ bị hủy bỏ nếu học viên, nghiên cứu sinh vi phạm pháp luật, hoặc bị phát hiện có gian lận trong hồ sơ xin xét tuyển, hoặc có hành vi xấu đối với ĐHQG-HCM và CSĐT.
– Học viên, nghiên cứu sinh đã nhận học bổng khác trong năm học 2023 – 2024 thì không được nhận học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM.

– Học bổng không áp dụng cho các cán bộ công chức, viên chức, nghiên cứu viên và các hình thức ký hợp đồng làm việc tại ĐHQG-HCM và CSĐT

V. Hình thức trao học bổng
Căn cứ phê duyệt của ĐHQG-HCM về số lượng học bổng, Quỹ Phát triển ĐHQGHCM sẽ tổ chức Lễ trao học bổng và trao trực tiếp các suất học bổng đến học viên, nghiên cứu sinh thông qua thẻ Đồng thương hiệu ĐHQG-VCB.

VI. Trách nhiệm của học viên, nghiên cứu sinh
– Sử dụng học bổng theo đúng mục đích, yêu cầu của ĐHQG-HCM.
– Tích cực phấn đấu trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện tốt, đáp ứng các tiêu chí hỗ trợ học bổng.
– Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về quá trình học tập, NCKH và tình hình làm việc của bản thân sau khi tốt nghiệp theo yêu cầu của CSĐT.
– Phối hợp với ĐHQG-HCM, CSĐT quảng bá hình ảnh cá nhân cũng như thương hiệu của ĐHQG-HCM, Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM và CSĐT.

VII. Kế hoạch và quy trình xét cấp học bổng
Ứng viên nộp hồ sơ cho phòng Công tác Sinh viên trường ĐH KHTN đến 16g00 ngày 28/9/2023

VIII. Hồ sơ cần nộp (làm thành 02 bản)
1. Lý lịch khoa học có dán ảnh
2. Bản photocopy CMND/CCCD
3. Kết quả học tập (Bảng điểm có đóng dấu xác nhận của CSĐT)
4. Văn bằng, chứng chỉ chứng minh đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học.
5. Thư giới thiệu của Giảng viên hướng dẫn hoặc của Ban chủ nhiệm Khoa/Bộ môn
6. Giấy xác nhận thời gian học tập của học viên, nghiên cứu sinh tại CSĐT.
7. Các thành tích khen thưởng khác (nếu có).
8. Minh chứng các sản phẩm NCKH, kèm bảng kê thông tin sản phẩm KHCN (mẫu 1)

  • Thời gian nhận hồ sơ: Anh chị học viên và nghiên cứu sinh hoàn thành form khai báo thông tin và upload file lý lịch khoa học và bảng kê thông tin sản phẩm KHCN (mẫu 1) trên link https://forms.office.com/r/uy5eaf4n7r đồng thời nộp hồ sơ bản giấy về P.CTSV trước 16g00 ngày 28/9/2023.