THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2023 (Dành cho học viên Cao học)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2023 (Dành cho học viên Cao học)

   THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2023
(Dành cho học viên Cao học)

Học bổng Vallet được ra đời từ hơn 20 năm nay nhằm giúp đỡ các học sinh, sinh viên và các học viên sau đại học Việt Nam có tài năng hoặc xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Học bổng được tài trợ bởi Tổ chức Khoa học & Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) cùng Giáo sư Odon Vallet. Việc xét học bổng thường niên được thực hiện căn cứ vào QUI ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ xét Học bổng Vallet toàn quốc 2022.
Quy trình đăng ký, nộp hồ sơ đến quá trình xét tuyển và công bố kết quả của Học bổng Vallet 2023 như sau:
I. Đối tượng nộp hồ sơ
Học viên Cao học trong nước (ưu tiên cho những ứng viên chưa nhận được học bổng từ các nguồn khác), đang là cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên tại các khoa Kỹ thuật hay Khoa học của
Trường, có thành tích học tập và nghiên cứu tốt. Các thành tích này thể hiện qua:

1/các công trình nghiên cứu khoa học (các đề tài nghiên cứu, các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận và công bố khoa học. Các bài báo khoa học được căn cứ trên các tạp chí thuộc danh mục Web of Science, SCOPUS hoặc tạp chí trong nước được tính điểm của Hội đồng GS ngành, liên ngành năm 2022);
2/ kết quả học.
II. Giá trị học bổng: 28.000.000 VNĐ ( Hai mươi tám triệu đồng)
III. Hồ sơ xét học bổng gồm:
Hồ sơ đăng ký học bổng: tất cả hồ sơ minh chứng (theo đúng thứ tự yêu cầu) phải được tạo thành một tập tin duy nhất có định dạng .pdf theo quy định tên: Họ và tên-Tên trường. Ví dụ:
Nguyễn Văn A-ĐHBK.
1. Phiếu đăng ký học bổng (theo mẫu gửi kèm)
2. Lý lịch khoa học (theo mẫu gửi kèm)
3. Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn;
4. Liệt kê danh mục các bài báo, công trình trọng điểm đã công bố trong thời gian học. Ứng viên phải chú thích rõ bài thuộc SCIE, SCOPUS-(Q1, Q2, Q3, Q4)… căn cứ trên danh mục các tạp
chí thuộc Web of Science, SCOPUS, hoặc danh mục các tạp chí trong nước được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021; minh chứng, tóm tắt nội dung và xác định vai
trò cụ thể của ứng viên trong các đề tài nghiên cứu, các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng đã được triển khai, ứng dụng… Lưu ý: những ứng viên đã nhận học bổng Vallet 2022 chỉ liệt kê công trình từ 5/2022 đến nay (tối đa 2 trang A4);
5. Bản mềm các bài báo khoa học (chụp trang bìa, trang đầu bài báo và trang cuối bài báo), đường link đến bài báo (nếu có), xếp theo thứ tự trình bày phía trên;
6. Tóm tắt đề tài nghiên cứu và kế hoạch thực hiện luận văn (tối đa 2 trang A4) có xác nhận của cán bộ hướng dẫn;
7. Minh chứng của giải thưởng các cấp (nếu có);
8. Bảng điểm các học kỳ đã học (chụp từ bản gốc có xác nhận của nhà trường).
9. Bản chụp CMND/CCCD 2 mặt;
10. Bản chụp thẻ học viên;
IV. Quy trình xét
1- Đăng ký và nộp hồ sơ: Hình thức trực tuyến (online) theo đường dẫn: https://forms.gle/j6hdigKEVQTuRwyy6
a/ Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày nhận được thông báo đến hết ngày 22/6/2023;
b/ Thời gian xét học bổng: 22/6/2023 –22/7/2023
c/ Các thông tin của ứng viên đã nộp sẽ được gửi về các phòng chức năng của trường để kiểm tra độ chính xác;
Lưu ý: Nếu có bất kỳ sự không trung thực trong khai báo hồ sơ trực tuyến, Ban học bổng sẽ:

(1)thông báo về trường;

(2) không tiếp nhận hồ sơ xin học bổng Vallet của ứng viên một lần nữa;

(3)Ban Học bổng sẽ liên lạc trực tiếp đến ứng viên để phỏng vấn trong trường hợp cần thiết.
2- Công bố kết quả:
Kết quả học bổng sẽ được gửi về trường và email sinh viên do Nhà trường cung cấp, dự kiến giữa tháng 8/2023.
Mọi thắc mắc vui lòng gửi theo đường dẫn: https://forms.gle/wrTbLuPnR4LjH4vb7
Thời gian và địa điểm trao học bổng: Sáng 27/8/2023 tại Nhà hát Tp HCM, số 7 Công trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh